Przy projektowaniu budynków i budowli szczególną wagę przywiązuje się do ich podziału na / sekcje, co pozwala skutecznie powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia, dymu, usytuowanie w jednym miejscu, uniemożliwiając wejście do sąsiednich pomieszczeń. Ogromną rolę odgrywają drzwi / włazy wypełniane w konstrukcjach / otworach technologicznych z oknami dymowymi o podobnym przeznaczeniu, które mają znormalizowaną w czasie granicę odporności ogniowej. ( klapy dymowe, okna, wyłazy ppoż )

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Aby otwarty ogień i dym nie przechodziły przez te małe otwory, otwory / szczeliny w ogniu, przegrody dymne, są one zamknięte na całej grubość konstrukcji budynku, szczelnie wypełnione, stosuje się nie palne rury z tworzyw sztucznych, często używane do instalacji nowoczesnych systemów wodociągowych / kanalizacyjnych, co generalnie rozwiązuje problem.

Głównym celem montażu systemów odprowadzania dymu jest to ochrona wszystkich sieci wentylacyjnych budynków / konstrukcji na przecięciu barier przeciwpożarowych, a także zarządzanie operacyjne, kontrola usuwania toksycznych pozostałości gorącego gazu, zawiesin / aerozoli.

W pomieszczeniach wyposażonych w systemy gazowe lub proszkowo-aerozolowe AUPT, w których krzyżują się kanały powietrzne obsługujących central wentylacyjnych, konieczne jest zainstalowanie urządzeń o granicy odporności ogniowej co najmniej EI 15.

Ludzie i organizacje nieustannie podejmują kroki w celu zmniejszenia ryzyka pożaru. Ale zapobieganie nie zawsze jest wystarczająco skuteczne, w przeciwnym razie zapotrzebowanie na służby ratunkowe nie byłoby tak duże. Tymczasem ich jednostki spieszą się z wyzwaniem, konieczne jest zmniejszenie intensywności rozprzestrzeniania się płomienia, a rozwiązanie tego problemu jest niemożliwe bez klap przeciwpożarowych do wentylacji.

W przypadku każdego rodzaju systemu technicznego związanego z bezpieczeństwem przeciwpożarowym bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie zasad i norm – nawet surowszych niż w przypadku „zwykłych” rzeczy. Wszystkie główne normy techniczne mają na celu zapewnienie, że system wentylacji pozostanie dłużej wolny od gazowych i stałych produktów palnych. Ważne jest aby stolarka przeciwpożarowa stosowana w projekcie także spełniała wszelkie normy związane z bezpieczeństwem ppoż.

Z tym wiąże się kolejne ważne zadanie, które rozwiązują twórcy kompleksów ognioodpornych – jak zwiększyć odporność produktów na silne nagrzewanie. Dlatego szczególną uwagę przywiązuje się do doboru materiałów i weryfikacji ich właściwości termofizycznych. Oficjalnie ustalono również czas utrzymywania właściwości w określonej temperaturze.

Przepisy dotyczące klap przeciwpożarowych

Przepisy dotyczące klap przeciwpożarowych
Przepisy dotyczące klap przeciwpożarowych

Klapy przeciwpożarowe to specjalne urządzenia, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia przez otwory w ścianach lub innych przegrodach. Przepisy dotyczące klap przeciwpożarowych mogą się różnić w zależności od kraju i regionu, ale ogólnie rzecz biorąc, wymagania te obejmują:

Standardy i normy: Klapy przeciwpożarowe muszą być zgodne z odpowiednimi standardami i normami, które określają wymagania dotyczące materiałów, konstrukcji, instalacji i testów.

Wymagania dotyczące konstrukcji: Klapy przeciwpożarowe muszą być wykonane z materiałów o wysokiej odporności na ogień, takich jak stal lub ceramika. Konstrukcja musi być również wystarczająco wytrzymała, aby przeciwstawić się działaniu ognia oraz zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na inne pomieszczenia.

Testy: muszą być testowane i certyfikowane przez niezależne organizacje, aby potwierdzić, że spełniają określone wymagania dotyczące odporności ogniowej i szczelności.

Montaż i konserwacja: muszą być prawidłowo zamontowane i regularnie konserwowane, aby działały zgodnie z wymaganiami. Montaż musi być wykonany przez wykwalifikowaną ekipę, a konserwacja powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta.

Oznakowanie: muszą być oznakowane, aby wskazywać ich cel oraz zgodność z normami i standardami. Oznakowanie powinno być czytelne i łatwe do zidentyfikowania.

Przepisy budowlane: muszą być zgodne z przepisami budowlanymi danego kraju lub regionu, które określają wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynkach.

Rodzaje systemów wentylacji przeciwpożarowej

Istnieją trzy podstawowe rodzaje wentylacji przeciwpożarowej:

  • Wentylacja naturalna – opiera się na korzystaniu z naturalnych różnic temperatury i ciśnienia, aby wymienić powietrze między pomieszczeniem a otoczeniem. W przypadku pożaru naturalna wentylacja pomaga usunąć dym i gaz z pomieszczenia.
  • Wentylacja mechaniczna – wykorzystuje urządzenia mechaniczne, takie jak wentylatory i klimatyzatory, do wymiany powietrza między pomieszczeniem a otoczeniem. Wentylacja mechaniczna jest bardziej skuteczna niż wentylacja naturalna, ponieważ pozwala na szybsze usuwanie dymu i gazów z pomieszczenia.
  • Wentylacja hybrydowa – łączy w sobie elementy wentylacji naturalnej i mechanicznej, aby zapewnić optymalną wydajność. Wentylacja hybrydowa korzysta z naturalnych różnic temperatury i ciśnienia, ale jednocześnie wykorzystuje wentylatory, aby przyspieszyć wymianę powietrza w pomieszczeniu.
Oceń tą stronę: post

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski