Godziny otwarcia
Godziny otwarcia Pn - Pt: 07:00 - 15:00
Adres
Adres ul. 1-go Maja 7e,
42-674 Kopienica

Systemy oddymiania klatek schodowych

Systemy oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe pełnią funkcję komunikacyjną wewnątrz budynków, pełnią również bardzo ważną funkcję ewakuacyjną w przypadkach różnego rodzaju zagrożenia. Wyposażenie klatki schodowej w skuteczny system oddymiania daje możliwość sprawnego i efektywnego przeprowadzenia działań ratowniczych.

Zadania dla systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych są zdefiniowane przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej. W zakresie ochrony dróg ewakuacyjnych w tym przypadku pionowych

Systemy oddymiania klatek schodowych są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w budynku. Zajmujemy się produkcją, montażem i serwisem instalacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Oferta

W przypadku wybuchu pożaru klatki schodowe pełnią funkcję drogi ewakuacyjnej. Często jest to jedyna droga ucieczki, dlatego tak ważne jest prawidłowe oddymianie klatek schodowych.

Nasze systemy sprawdzają się w budynkach wysokich i niskich), które obejmują grawitacyjne oraz mechaniczne metody oddymiania klatek schodowych.

System składa się z:

 • centrali alarmowej wyposażonej w akumulatory,
 • czujki dymu,
 • przycisku ręcznego wyzwalania,
 • okablowania o odpowiedniej odporności na ogień i temperaturę,
 • klapy oddymiającej,
 • otworu napowietrzającego.

Klapy dymowe dobieramy pod wymiar do wymaganej powierzchni czynnej. Oddymianie klatek schodowych wykonujemy na podstawie istniejącego projektu lub sami go sporządzamy.

oddymianie klatki schodowej
oddymianie klatki schodowej

Kompleksowa usługa obejmuje:

 • wykonanie projektu zgodnego z przepisami i wytycznymi straży pożarnej,
 • dokonanie uzgodnień projektu z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych (Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów),
 • przygotowanie dokumentacji do złożenia pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane),
 • przygotowanie zgłoszenia do nadzoru budowlanego (jeżeli wymagane),
 • nadzór kierownika budowy,
 • kompleksowy montaż techniczny przez uprawnionych monterów,
 • podłączenie systemu oddymiania do zasilania przez uprawnionego elektryka,
 • próbne uruchomienie systemu oddymiania w obecności zamawiającego,
 • sporządzenie dokumentacji podwykonawczej (jeżeli wymagana),
 • sporządzenie dokumentów do złożenia do nadzoru budowlanego po zakończeniu robót objętych pozwoleniem na budowę.

Dlaczego warto?

Właściciel lub użytkownik obiektu budowlanego odpowiada za bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi. Dlatego jest zobligowany zastosować oddymianie klatek schodowych. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach jest to jedyny systemem w obiekcie, który w przypadku pożaru może uratować zdrowie lub życie obecnych tam osób.

Systemy oddymiania klatek schodowych
Systemy oddymiania klatek schodowych

Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej należy powierzyć profesjonalnej i rzetelnej firmie z doświadczeniem. Osoba nadzorująca roboty budowlane oraz monterzy powinni mieć stosowne uprawnienia. Zapewniamy fachowe wykonanie robót bez jakichkolwiek odstępstw od projektu. Korzystamy ze sprawdzonych materiałów.

Szybki Kontakt