Systemy oddymiania klatek schodowych

Polskie systemy oddymiania grawitacyjnego

Oddymianie klatek schodowych - Gulajski

Klatki schodowe pełnią funkcję komunikacyjną wewnątrz budynków, pełnią również bardzo ważną funkcję ewakuacyjną w przypadkach różnego rodzaju zagrożenia. Wyposażenie klatki schodowej w skuteczny system oddymiania daje możliwość sprawnego i efektywnego przeprowadzenia działań ratowniczych.

Zadania dla systemów oddymiania grawitacyjnego są zdefiniowane w przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej. W zakresie ochrony dróg ewakuacyjnych w tym przypadku pionowych.

Systemy oddymianie klatek schodowych to ważny aspekt bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Zalety oddymiania klatek schodowych:

Bezpieczeństwo ludzi: Oddymienie klatek schodowych jest ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom w przypadku pożaru. Dzięki odpowiedniemu systemowi oddymiania, dym i ciepło zostaną usunięte z klatki schodowej, co pozwoli ludziom bezpiecznie ewakuować się z budynku.

Poprawa widoczności: Oddymianie klatek schodowych poprawia widoczność w klatce schodowej w przypadku pożaru. Dzięki temu strażacy mogą łatwiej i szybciej dotrzeć do źródła pożaru, a ewakuacja ludzi jest bardziej efektywna.

Ograniczenie szkód: Oddymienie klatek schodowych pomaga w ograniczeniu szkód wynikających z pożaru. Usunięcie dymu i ciepła z klatki schodowej zmniejsza ryzyko rozprzestrzenienia się ognia na inne części budynku.

Przepisy budowlane: W wielu krajach oddymienie klatek schodowych jest wymagane przez przepisy budowlane, co oznacza, że ​​każdy nowo budowany budynek musi być wyposażony w odpowiedni system oddymiania.

Utrzymanie ciągłości działania budynku: Oddymienie klatek schodowych pozwala na utrzymanie ciągłości działania budynku po pożarze. Dzięki temu budynek może być ponownie wykorzystany po uprzednim przeprowadzeniu odpowiednich napraw i modernizacji.

System oddymiania klatek schodowych składa się z kilku elementów:

Wentylatory: są one odpowiedzialne za wyciąganie dymu i ciepłego powietrza z klatki schodowej i wprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz. Wentylatory mogą być umieszczone na dachu lub na ścianie budynku.

Kanały wentylacyjne: to połączenia między wentylatorami, klatką schodową i zewnętrzem budynku, przez które przepływa powietrze. Kanały wentylacyjne powinny być wykonane z trwałych, ognioodpornych materiałów, takich jak stal lub aluminium.

Czujniki dymu i czujniki temperatury: służą do wykrywania pożaru w klatce schodowej i uruchamiania systemu oddymiania.

Okna dachowe lub kratki wentylacyjne: umożliwiają odprowadzenie dymu i ciepłego powietrza na zewnątrz.

Drzwi antypożarowe: umożliwiają szybkie opuszczenie budynku przez ludzi znajdujących się w klatce schodowej w przypadku pożaru.

Sterownik systemu oddymiania: to elektroniczne urządzenie, które kontroluje pracę wentylatorów i czujników oraz uruchamia system w przypadku pożaru.

System oddymiania klatek schodowych musi być zgodny z lokalnymi przepisami i normami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

System oddymiania klatek schodowych musi spełniać określone parametry techniczne, aby zapewnić skuteczną i bezpieczną ewakuację ludzi w przypadku pożaru. Oto niektóre z tych parametrów:

Wydajność wentylatorów: Wentylatory powinny mieć wystarczającą wydajność, aby w ciągu kilku minut przeprowadzić cały objętościowy przepływ powietrza w klatce schodowej. Konkretna wydajność wentylatorów zależy od wielkości i kształtu klatki schodowej.

Odporność ogniowa: Elementy systemu oddymiania, takie jak kanały wentylacyjne, muszą być wykonane z materiałów o odpowiedniej odporności ogniowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się pożaru.

Szybkość otwierania okien dachowych: Okna dachowe muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby otwierały się szybko i skutecznie, aby umożliwić szybkie usuwanie dymu i gorącego powietrza.

Wytrzymałość drzwi antypożarowych: Drzwi antywłamaniowe i antypaniczne muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób, który zapewnia ich wytrzymałość w przypadku pożaru i zapewnia bezpieczne opuszczenie budynku.

Czułość czujników dymu i temperatury: Czujniki dymu i temperatury muszą być odpowiednio skalibrowane, aby wykryć nawet niewielkie pożary i uruchomić system oddymiania w odpowiednim momencie.

Sterownik systemu oddymiania: Sterownik systemu oddymiania musi być zaprogramowany, aby w sposób odpowiedni kontrolować pracę wentylatorów i czujników oraz uruchamiać system w przypadku pożaru.

Systemy oddymiania klatek schodowych są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w budynku. Zajmujemy się produkcją, montażem i serwisem instalacji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

Oferta grawitacyjnego systemu oddymiania klatek schodowych

Instalacja oddymiania od A do Z

W przypadku wybuchu pożaru klatki schodowe pełnią funkcję drogi ewakuacyjnej. Często jest to jedyna droga ucieczki, dlatego tak ważny jest prawidłowy grawitacyjny system oddymiania klatek schodowych, to tam powinna znaleźć się wysokiej jakości instalacja oddymiania.

Nasze systemy oddymiania sprawdzają się w budynkach wysokich i niskich, które obejmują grawitacyjne oraz mechaniczne metody oddymiania klatek schodowych.

System składa się z:

 • centrali alarmowej wyposażonej w akumulatory,
 • czujki dymu,
 • przycisku ręcznego wyzwalania,
 • okablowania o odpowiedniej odporności na ogień i temperaturę,
 • klapy oddymiającej,
 • otworu napowietrzającego.

Klapy dymowe w instalacji oddymiania dobieramy pod wymiar do wymaganej powierzchni czynnej. Grawitacyjne oddymianie klatek schodowych wykonujemy na podstawie istniejącego projektu lub sami go sporządzamy.

 

Kompleksowa usługa obejmuje:

 • wykonanie projektu zgodnego z przepisami i wytycznymi straży pożarnej,
 • dokonanie uzgodnień projektu z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych (Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów),
  przygotowanie dokumentacji do złożenia pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane),
 • przygotowanie zgłoszenia do nadzoru budowlanego (jeżeli wymagane),
  nadzór kierownika budowy,
 • kompleksowy montaż techniczny przez uprawnionych monterów,
  podłączenie systemu oddymiania do zasilania przez uprawnionego elektryka,
 • próbne uruchomienie systemu oddymiania w obecności zamawiającego,
 • sporządzenie dokumentacji podwykonawczej (jeżeli wymagana),
 • sporządzenie dokumentów do złożenia do nadzoru budowlanego po zakończeniu robót objętych pozwoleniem na budowę.

Dlaczego warto stosować grawitacyjne systemy oddymiania Firmy Gulajski?

Właściciel lub użytkownik obiektu budowlanego odpowiada za bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi. Dlatego jest zobligowany zastosować oddymianie klatek schodowych. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach jest to jedyny systemem w obiekcie, który w przypadku pożaru może uratować zdrowie lub życie obecnych tam osób.

Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej należy powierzyć profesjonalnej i rzetelnej firmie z doświadczeniem. Osoba nadzorująca roboty budowlane oraz monterzy powinni mieć stosowne uprawnienia. Zapewniamy fachowe wykonanie robót bez jakichkolwiek odstępstw od projektu. Korzystamy ze sprawdzonych materiałów.

Systemy oddymiania klatek schodowych to instalacje oddymiania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa w budynku. Zajmujemy się produkcją, montażem i serwisem instalacji.

Projektujemy i wykonujemy zaawansowane systemy oddymiania grawitacyjnego

Istnieje szeroka grupa budynków, w których zachodzi potrzeba zastosowania automatycznego systemu oddymiania klatek schodowych. Jego kluczową rolą jest odprowadzenie dymu oraz ciepła, a tym samym pozostawienie dróg ewakuacyjnych.

Oddymianie jest możliwe, kiedy system wykryje dym i otworzy okna oddymiające i klapy dymowe. To nimi wydostanie się dym, który jest dużym utrudnieniem w prowadzeniu akcji ratowniczej.

Gdy zostanie usunięty stosunkowo szybko, osoby przebywające w budynku będą miały szansę na bezpieczne opuszczenie obiektu.

Cena za system oddymiania klatek schodowych jest wyliczana indywidualnie.

Z racji tego, że świadczymy kompleksowe usługi obejmujące montaż, stworzenie i instalację systemu, nasi Klienci ponoszą jednorazowy koszt, bez konieczności zatrudniania kilku niezależnych firm.

Właściwe oddymianie klatek schodowych i innych pomieszczeń może uratować niejedno życie. Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o ofercie – produkujemy systemy oddymiające, a także szereg innych, funkcjonalnych materiałów budowlanych. 

Oceń tą stronę: page