Informacje ogólne dotyczące systemów oddymiania

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe ma dwa podstawowe cele: zapobieganie pożarom i ochronę przeciwpożarową w warunkach pożarowych. Ochrona przeciwpożarowa w przypadku pożaru ma z kolei dwa rodzaje działań: aktywne i pasywne. Czynność oddymiania (oddymianie pomieszczeń, w których doszło do pożaru) może być aktywna, jeżeli odbywa się automatycznie (oddymianie mechaniczne) i pasywna, jeżeli jest to oddymianie naturalne.

Firma Gulajski oferuje systemy oddymiania, które służą do usuwania dymu i gorąca z budynków w razie pożaru. W ramach swojej oferty firma wykonuje kompleksowe projekty, montaż oraz serwis systemów oddymiania.

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Skuteczne oddymianie - Gulajski
Skuteczne oddymianie – Gulajski

Systemy oddymiania składają się z kilku elementów, takich jak wentylatory, przewody, klapy oraz sterowniki. Głównym celem takiego systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku pożaru poprzez usuwanie dymu i ciepła z budynku. Dzięki temu, pożar jest łatwiejszy do ugaszenia, a ewakuacja ludzi jest bardziej bezpieczna.

Firma Gulajski oferuje systemy oddymiania do różnych rodzajów budynków, takich jak hale przemysłowe, centra handlowe, szpitale, hotele, biurowce i wiele innych. Wszystkie systemy oddymiania wykonane są zgodnie z normami i przepisami bezpieczeństwa pożarowego, co gwarantuje ich niezawodność i skuteczność w przypadku pożaru.

Firma Gulajski oferuje również serwis i modernizację istniejących systemów oddymiania oraz szkolenia dla personelu odpowiedzialnego za ich obsługę i konserwację. Wszystkie usługi świadczone przez firmę Gulajski mają na celu zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa użytkowników budynków.

Dobór systemów oddymiania

Do obliczenia parametrów systemów oddymiania z klapami dymowymi, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak powierzchnia pomieszczenia, wysokość sufitu, rodzaj materiałów budowlanych, ilość i wymiary otworów wentylacyjnych, a także wymagania stawiane przez przepisy bezpieczeństwa pożarowego.

Przykładowo, dla pomieszczenia o wymiarach 20 m x 15 m x 4 m (długość x szerokość x wysokość), o powierzchni 300 m² i objętości 1200 m³, przyjęto by wymagany przepływ powietrza wynosił około 1 m³/s/m². Oznacza to, że całkowity przepływ powietrza przez klapę dymową musiałby wynosić około 300 m³/s.

Kolejnym etapem jest obliczenie wymiarów klapy dymowej. W przypadku klapy prostokątnej, jej wymiary powinny wynosić co najmniej 10% wysokości sufitu oraz co najmniej 10% długości i szerokości pomieszczenia. W przykładzie powyżej, przyjmijmy, że wysokość sufitu wynosi 4 m, a minimalne wymiary klapy wynoszą 1,5 m x 2 m.

Kolejnym ważnym czynnikiem jest wybór odpowiedniej klapy dymowej. Elementy te powinny być wykonane z materiałów odpornych na działanie wysokiej temperatury oraz zgodnie z normami i przepisami bezpieczeństwa pożarowego.
Na koniec musimy zaprojektować system sterowania klapy dymowej, który umożliwi jej automatyczne otwieranie i zamykanie w przypadku pożaru oraz ręczne sterowanie w celu przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych.

Systemy odprowadzania dymu, osłony, zwiększania ciśnienia, wentylacji i doprowadzania świeżego powietrza są częścią kompleksu działań ogólnie nazywanych systemem oddymiania. Aktywne oddymianie wymaga istnienia systemu czujników zdolnego do wykrycia wystąpienia pożaru oraz elektronicznego systemu uruchamiającego mechanizmy oddymiania. W większości przypadków dym jest odprowadzany przez klapy dymowe lub okna dymowe, które otwierają się automatycznie, aby umożliwić mu opuszczenie pomieszczenia.

Oddymianie odgrywa bardzo ważną rolę w bezpieczeństwie pożarowym. Statystyki pokazują, że w ponad 90% przypadków śmierć jest spowodowana zatruciem gazem, a nie oparzeniami.

Poniżej opisano dwa systemy oddymiania oparte na zasadzie oddymiania pomieszczeń. Pierwsze oddymianie przez samoczynne otwieranie okien jest odpowiednie w przypadku braku możliwości zamontowania profesjonalnych systemów oddymiania lub gdy pomieszczenia mają przeszklone powierzchnie. Drugi, ewakuacja przez klapy dymowe to idealny system dla przestrzeni, w których znajdują się świetliki dachowe przemysłowe: przestrzenie przemysłowe, duże powierzchnie handlowe itp.

Automatyczne systemy oddymiania

Automatyka okienna ma zastąpić klasyczne systemy zamykania/otwierania okien. Za pomocą systemu mechanicznego mogą być otwierane automatycznie, poprzez naciśnięcie przycisku, poleceniem z telefonu komórkowego lub w przypadku pożaru poleceniem wysłanym przez czujniki dymu/pożaru.

Automatyka okienna to nie tylko komfort. Jeśli znajdują się w trudno dostępnych przestrzeniach (wysokie wysokości, kopuły), jedynym sposobem na ich otwarcie jest zainstalowanie mechanicznych systemów oddymiania. Ponadto zdarzają się przypadki, w których wybiera się wentylację naturalną, wykonywaną przez otwarcie okien, w tym przypadku konieczne jest otwarcie co najmniej 25% okien. Zautomatyzowany system zrobi to w mgnieniu oka za naciśnięciem przycisku. Siłownie wybudowane w ostatnich latach w Polsce mają przeszkloną powierzchnię złożoną z okien umieszczonych na wysokości 10 metrów. W celu wentylacji otwiera się około jednej czwartej okien, obsługując systemy ręczne (za pomocą korby). Proces wentylacji staje się uciążliwy, dodatkowo mechanizmy linkowe + korby wytrzymują stosunkowo niewielką ilość siłowników. Rozwiązaniem w tym przypadku jest zastosowanie automatycznego systemu otwierania okien. Dodatkowo taki system zapewnia odprowadzenie dymu w przypadku pożaru. Ogromną korzyścią, jaką przynoszą te silniki, jest faktycznie aktywny udział w ochronie przeciwpożarowej. Jeśli zdecydujesz się na silniki 24 V, podłączone do centrum sterowania i systemu czujników, można zbudować bezpieczny i wydajny system oddymiania.

System odprowadzania dymu i ciepła

Systemy te to złożone systemy, które mogą zapewnić codzienną wentylację pomieszczeń ( tak sprawnie jak zamontowana rekuperacja ) i odprowadzenie dymu w przypadku pożaru. System taki składa się z szeregu elementów: podwójna rama wykonana z profili aluminiowych, butla pneumatyczna, centralka sterowania otwieraniem (blok zaworowy), termotopliwa ampułka kalibrowana na 68°, 90°, 120° C, butla ze sprężonym gazem (CO2), aktywator pirotechniczny, kopuła z termoformowanego poliwęglanu komórkowego, zewnętrzny mechanizm otwierania do konserwacji, wstępnie pomalowana i izolowana termicznie podstawa z blachy. Zakres wymiarów do wykonania klap dymowych sięga od 800mm X 800mm do 2000mm X 2500mm.

Firma Gulajski specjalizuje się w automatyzacji dróg ewakuacyjnych. Firma Gulajski jest liderem na rynku automatyzacji dróg ewakuacyjnych, dostarczając sprzęt i wiedzę ekspercką dla ponad 2000 projektów.

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Pneumatyczny system oddymiania

Pneumatyczny system oddymiania ( automatyczny ) opiera swoje działanie na energii kinetycznej CO2, zebranej pod ciśnieniem około 30 bar w naboju, którego pojemność wynosi od 20 do 500 g. Nabój może być umieszczony w termowyzwalaczu, który jest mocowany do podstawy klapy, kiedy jest ona mechanicznie sterowana, lub w skrzynce alarmowej, kiedy zastosowano manualne sterowanie.

W chwili wybuchu pożaru klapy oddymiające zostają otwarte za sprawą bezpiecznika topikowego. Do jego pęknięcia dochodzi w momencie, kiedy temperatura osiągnie 68-72° (czerwony topik) lub 88-93° (zielony topik). Przy zbyt wysokiej temperaturze iglica termowyzwalacza przebija osłonę naboju CO2 i wówczas dochodzi do uwolnienia gazu. CO2, który wydostał się z naboju poprzez przewód instalacji pneumatycznej przedostaje się siłownika znajdującego się pod klapą. W tym momencie ma miejsce wypchanie tłoczyska siłownika oraz jego zamknięcie na poziomie wysuniętym maksymalnie.

Sterowanie ręczne (manualne) oparte jest o dwa systemy otwierania klap. Pierwszy system wykorzystuje skrzynkę „właściwą” i „pilota” i jest używany, kiedy konieczne okazuje się otwarcie wielu klap w tym samym czasie. Drugi system, z zastosowaniem skrzynki „właściwej”, stosowany jest w przypadku, kiedy konieczne okazuje się otwarcie jednej lub kilku klap.

Skrzynki alarmowe mogą zostać opcjonalnie wyposażone w elektrozawór, który to zostaje zasilony napięciem 24V. Elektrozawór doprowadza do sprzężenia instalacji pneumatycznej z centralą, która sygnalizuje wybuch pożaru. W tym momencie system oddymiania automatycznie zostaje uruchomiony, gdyż impuls elektryczny dotarł do skrzynki z CSP.

Oceń tą stronę: post

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski