Klapy dymowe to rozwiązania systemowe, służące do odprowadzania dymu oraz nadmiaru ciepła w trakcie pożaru. Chronią konstrukcję budynków i zwiększają szanse na przeżycie osób przebywających w płonących pomieszczeniach. Skutecznie redukują stężenie CO w powietrzu i zmniejszają ryzyko zaczadzenia się. Na co dzień klapy oddymiające bardzo dobrze sprawdzają się w roli urządzeń wentylacyjnych. Klapa dymowa to urządzenie montowane w systemach wentylacyjnych budynków, którego głównym zadaniem jest odprowadzanie dymu i ciepła powstających podczas pożaru. Klapy dymowe zapobiegają rozprzestrzenianiu się dymu oraz pomagają w utrzymaniu niższej temperatury w budynku, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa osób ewakuujących się i pracy służb ratunkowych.

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Rozwiązanie te są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru poprzez usunięcie dymu i ciepła z budynku. Ich działanie polega na umożliwieniu odprowadzenia gazu i ciepła powstałych podczas pożaru na zewnątrz budynku. W przypadku pożaru te elementy ppoż. otwierają się automatycznie lub ręcznie, dzięki czemu umożliwiają szybkie i skuteczne usuwanie dymu i ciepła z budynku.

Stosowane są stosowane w różnych typach budynków, takich jak hale przemysłowe, magazyny, szkoły, szpitale, hotele i centra handlowe. W zależności od konkretnego budynku i jego wymagań, mogą też być instalowane na dachu budynku, w ścianach lub na suficie.

Przepisy dotyczące instalacji klap dymowych określają wymagania dotyczące ich wielkości, odporności ogniowej, rodzaju i sposobu otwierania, a także innych aspektów związanych z bezpieczeństwem. Zwykle wymagane jest, aby spełniały określone normy i standardy bezpieczeństwa oraz były certyfikowane.

Są kluczowym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej, który ma na celu ochronę ludzi i mienia przed skutkami pożaru. Ich stosowanie zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko poważnych szkód materialnych oraz zagrożenia życia ludzkiego.

Gdzie stosować?

Zastosowanie instalacji oddymiającej jest jednym z elementów ochrony pożarowej. Właściwie zaprojektowany system, zaopatrzony w odpowiednie i atestowane klapy, w razie pożaru ułatwia ewakuację oraz przeprowadzenie akcji ratowniczej przez strażaków. Montowane są w części dachowej budynku, a zanieczyszczone czadem powietrze unosi się ku górze, pozostawiając dolną przestrzeń wolną od dymu. Ponadto sprawdzą się również w sytuacjach niezagrażających życiu, jako elementy doświetlające, np. klatek schodowych, posłużą do przewietrzenia budynku lub jako wyłaz dachowy.

CechaOpis
Indywidualne DopasowanieNa dach płaski są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta, z możliwością produkcji na dowolne wymiary.
Elastyczność i Otwartość na PropozycjeFirma oferuje elastyczne podejście do nietypowych zamówień i specyficznych wymagań projektowych.
Kompleksowe Usługi ProjektowaniaOferowane są usługi od konsultacji, przez analizę potrzeb, projektowanie, aż po finalną realizację i montaż systemu oddymiania.
Indywidualne Projekty Systemów OddymianiaTworzone są indywidualne projekty systemu oddymiania, dostosowane do specyfiki budynku i oczekiwań użytkowników, zgodne z normami i przepisami.
Klapy Dymowe BROOF / NROKlapy oddymiające spełniające rygorystyczne wymogi normy EN 12101-2, certyfikowane zgodnie z oznaczeniem CE, klasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia.
Zgodność z Polskimi Przepisami Techniczno-BudowlanymiSą zgodne z polskimi przepisami, co potwierdza klasyfikacja BROOF (t1) w zakresie rozprzestrzeniania ognia.
Gwarancja Jakości i Zgodności z ProjektemFirma zapewnia wysoką jakość produktów, dokładnie analizując każde zamówienie i dostosowując się do specyficznych potrzeb klienta.
Zastosowanie rozwiązań ppoż. Firmy Gulajski

Systemy Firmy Gulajski są projektowane i produkowane z myślą o spełnieniu indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę. Firma oferuje kompleksowe usługi, od projektowania po montaż, z uwzględnieniem wszystkich norm i przepisów, co czyni je niezawodnym wyborem w systemach oddymiania.

Użytkowanie klap oddymiających sprawdza się w halach przemysłowych, budynkach biurowych i blokach mieszkalnych. Coraz częściej też spotyka się je w takich miejscach, jak budynki użyteczności publicznej oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Ten rodzaj ochrony przeciwpożarowej zda egzamin we wszystkich konstrukcjach budowlanych o dachach płaskich lub z nieznacznym spadkiem (maksymalnie 10 stopni). Efektem zastosowania tego rozwiązania będzie oszczędność przestrzeni oraz znaczne obniżenie kosztów inwestycji.

Zasada działania klap oddymiających

Każda z klap dymowych posiada urządzenie wyzwalające, odpowiadające za jej otwieranie i zamykanie.

Działanie najczęściej zintegrowane jest z centralami sterowania systemem oddymiania. W sytuacji zagrożenia pożarowego komunikacja między elementami instalacji odbywa się automatycznie, a sygnał z tzw. czujki, aktywowanej w wyniku wykrycia zadymienia wędruje przez centralę bezpośrednio do siłownika w klapie, wywołując jej natychmiastowe otwarcie. W tym sposobie funkcjonowania mamy do czynienia z produktami wyposażonymi w napęd elektryczny, a tego rodzaju rozwiązania można konfigurować systemem SAP.

Drugi scenariusz użycia dotyczy klap z napędem pneumatycznym, spotykanych zazwyczaj w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych oraz warsztatowych. Tutaj działanie oparte będzie na schemacie ręcznego wywoływania reakcji siłownika za pomocą sterowniczej skrzynki alarmowej lub też w sposób automatyczny, gdzie otwarcie następuje w wyniku reakcji bezpiecznika topikowego, którego pęknięcie powoduje zwolnienie iglicy termowyzwalacza i przebicie naboju CO2. Uwolniony na skutek tego gaz przemieszcza się przewodem instalacji pneumatycznej do siłownika, skutkując jego zaryglowaniem w maksymalnie wysuniętym położeniu.

Dobranie odpowiedniego systemu oddymiającego najlepiej pozostawić profesjonalistom, którzy na podstawie posiadanego doświadczenia zarekomendują rozwiązanie dostosowane do charakteru i przeznaczenia budynku. Ponadto zagwarantują oni profesjonalny montaż spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Dane techniczne klap dymowych produkcji firmy Gulajski

Zalety:

Tabela przedstawiająca różne aspekty i funkcje klap dymowych grawitacyjnych oraz systemów oddymiających:

Funkcja / CechaOpis
Usuwanie dymuUsuwają dym z pomieszczenia podczas pożaru.
Utrzymanie warstwy wolnej od dymuUtrzymują w dolnej części pomieszczenia warstwę wolną od dymu, co ułatwia ewakuację i działania ratownicze.
Ochrona konstrukcji budynkuZapewnia ochronę konstrukcji budynku przed skutkami pożaru.
Zmniejszenie strat pożarowychWpływają na zmniejszenie strat będących konsekwencją pożaru.
Doświetlanie pomieszczeńDoświetla pomieszczenia dzięki zastosowaniu poliwęglanu wielokomorowego przepuszczającego światło.
Wentylacja pomieszczeńWentylują pomieszczenia, gdy są wyposażone w odpowiedni siłownik.
Funkcja wyłazu dachowegoSpełnia funkcję wyłazu dachowego przy zastosowaniu siłownika elektrycznego 24V.
Wpływ na klasę odporności ogniowejObniża klasę odporności ogniowej budynku, powiększać dopuszczalne strefy pożarowe i wydłużać drogi ewakuacyjne.
Funkcje klap dymowych grawitacyjnych oraz systemów oddymiających

Budowa

Tabela przedstawiająca różne komponenty klap dymowych oraz ich charakterystyki i funkcje:

KomponentOpis
Podstawa klapy dymowejWykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Specjalny system mocowania elementów podstawy sprawia, że wewnętrzna płaszczyzna jest jednolita, bez widocznych śrub. Przystosowana do ocieplenia wełną mineralną, styropianem lub pianką PIR. Możliwość polakierowania na kolor z palety RAL.
Ramka spinającaWykonana z PVC, wyrównuje górną półkę podstawy po obróbce dekarskiej. Zapewnia równomierne doleganie uszczelki segmentu uchylnego, co gwarantuje szczelność klapy.
Segment uchylnySkłada się z ramki aluminiowej i pokrycia z poliwęglanu wielokomorowego. Zawiera klips PVC ograniczający mostki termiczne i zwiększający izolacyjność. Możliwość wykonania pokrycia w klasyfikacji BROOF(t1)/NRO.
SiłownikMoże być elektryczny 24V lub pneumatyczny CO2. W przypadku siłownika pneumatycznego możliwe jest dodanie siłownika elektrycznego 230V dla funkcji przewietrzania. Siłownik elektryczny 24V może realizować funkcje oddymiania i przewietrzania.
Komponenty klap dymowych

Parametry techniczne

Tabela przedstawiająca różne klasy i cechy klap dymowych, wraz z ich specyfikacjami:

Klasa / CechaOpis
Klasa RE 1000Niezawodność działania podczas 10000 cykli otwarć i zamknięć do położenia wentylacyjnego oraz 1000-krotne uruchomienie układu wyzwalającego bez utraty sprawności. Otwarcie klapy w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.
Klasa WL 1500Odporność na obciążenie wiatrem równe 1500Pa.
Klasa SL 250/550/750/950Pewność działania pod obciążeniem odpowiednio 250N/m², 550N/m², 750N/m², 950N/m².
Klasa B300Odporność na działanie temperatury 300°C.
Współczynnik przenikania ciepła UWartość od 1,1 do 2,5W/m²K, zależna od wyboru wariantów pokrycia oraz podstawy.
PokrycieWykonane z poliwęglanu o grubości 10, 16, 20, 21, 25, 27mm. Możliwość wykonania zgodnie z wymaganiami BROOF(t1)/NRO.
Klasy i cechy klap dymowych

Klapy dymowe BROOF / NRO

Klapy oddymiające o klasyfikacji BROOF spełniają rygorystyczne wymogi europejskiej normy EN 12101-2 i są certyfikowane zgodnie z oznaczeniem CE. Oznaczenie BROOF / NRO wskazuje, że w przypadku pożaru, klapa dymowa nie przyczynia się do rozprzestrzeniania ognia, co potwierdza klasyfikacja (t1).

Klapy dymowe klasy BROOF / NRO są klasyfikowane jako klapy nierozprzestrzeniające ognia. 

W Polsce, metoda badawcza t1 służy do określania klasyfikacji urządzeń w zakresie rozprzestrzeniania ognia. Rozwiązania klasyfikowane jako BROOF (t1) są uważane za nierozprzestrzeniające ognia według polskich przepisów techniczno-budowlanych.

Podsumowując, klasyfikacje BROOF / NRO są kluczowym wskaźnikiem określającym, jak rozwiązanie zachowuje się w obliczu ognia, zwłaszcza w kontekście jego rozprzestrzeniania się. Jest to niezwykle ważne dla bezpieczeństwa budynków i ich mieszkańców.

Dla klasyfikacji BROOF, badania wykonuje się w oparciu o Polską Normę PN-ENV1187:2004 dotyczącą metod badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy. Z kolei dla klasyfikacji NRO, proces badawczy opiera się na europejskiej normie EN 12101-2, a produkty spełniające te wymogi otrzymują certyfikat CE.

Przepisy dotyczące klap dymowych

  1. Podstawa Prawna: Systemy oddymiania klatek schodowych, w tym stosowanie klap dymowych, są regulowane przez krajowe przepisy techniczno-budowlane oraz przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Kluczowe wymagania dotyczące funkcjonowania tych systemów zawarte są w § 207 Warunków Technicznych.
  2. Zastosowanie i wymagania: Zgodnie z przepisami (§ 245, 246, 256 Warunków Technicznych), systemy oddymiania klatek schodowych są obowiązkowe lub fakultatywne w zależności od specyfiki budynku i jego przeznaczenia. Systemy te mogą obejmować różne rozwiązania, takie jak systemy grawitacyjne, mechaniczne, czy różnicowania ciśnienia, a ich głównym celem jest zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji i działania ekip ratowniczych.
  3. Wybór i konfiguracja systemu: Wybór odpowiedniego systemu oddymiania zależy od wielu czynników, w tym od wysokości budynku, układu klatki schodowej, i warunków bezpieczeństwa. Systemy różnicowania ciśnienia oferują najwyższy poziom bezpieczeństwa, ale są również związane z wyższymi kosztami inwestycyjnymi.
  4. Błędy w wykonaniu: Częstym problemem jest niewłaściwa konfiguracja systemu, na przykład brak automatycznego otwarcia otworu napływu powietrza kompensacyjnego lub niewłaściwe rozmieszczenie detektorów dymu.
  5. Dopuszczenie do użytkowania i nadzór: Instalacje systemów oddymiania muszą przejść odpowiednie próby i badania przed dopuszczeniem do użytkowania. Ponadto, wymagane są regularne przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Montaż klap dymowych jest narzucony przez przepisy prawa budowlanego, w Polsce regulowanego przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 691 z późn. zm.). Konkretnie, wymagania dotyczące tych systemów ppoż. są zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2021 r. poz. 481 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1004 z późn. zm.).

Wymagania zawarte są w rozdziale 5.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tymi wymaganiami, klapy dymowe są obowiązkowe w budynkach wysokich, tj. o wysokości powyżej 25 metrów lub w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 metrów kwadratowych.

Dodatkowo, wymagania są również zawarte w rozdziale 3.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tymi wymaganiami, muszą spełniać określone standardy odporności ogniowej oraz być instalowane w określonych miejscach w budynku, takich jak klatki schodowe, ciągi komunikacyjne czy sale widowiskowe.

Dodatkowe rozwiązania w systemach wykorzystujących systemy oddymiające

Klapy zwrotne i filtry antyodorowe to elementy, które mogą być stosowane w systemach wentylacyjnych wykorzystujących rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu. Ich zadaniem jest poprawa funkcjonalności i skuteczności działania systemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku pożaru.

Zawory zwrotne (zwane także zaworami jednokierunkowymi) są urządzeniami umieszczanymi w przewodach wentylacyjnych, które pozwalają na swobodny przepływ powietrza w jednym kierunku, a blokują przepływ w kierunku przeciwnym. W przypadku systemu wentylacyjnego wykorzystującego klapę dymową, zawór zwrotny może zostać zainstalowany przed klapą, co pozwala na zapobieżenie wstecznego przepływu dymu lub gazów spalinowych z pożaru do pomieszczeń.

Filtr antyodorowy (nazywane także filtrami węglowymi lub odświeżaczami powietrza) służy do usuwania nieprzyjemnych zapachów z powietrza wentylacyjnego. W przypadku systemów wykorzystujących klapę dymową, filtry antyodorowe mogą zostać zainstalowane wewnątrz budynku, przed wejściem powietrza do systemu wentylacyjnego. Filtry te zapewniają skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i zmniejszenie ryzyka przedostania się dymu lub gazów spalinowych z pożaru do budynku.

RozwiązanieOpisZastosowanie
Detektory dymu i ciepłaUrządzenia wykrywające obecność dymu lub nadmierną temperaturę, sygnalizujące potencjalne zagrożenie pożarowe.Szybkie wykrywanie i reagowanie na pożar, inicjowanie procesu oddymiania.
Systemy sterowaniaZaawansowane systemy zarządzające pracą elementów systemu oddymiania, takich jak klapy dymowe, wentylatory, detektory.Automatyzacja procesu oddymiania, optymalizacja reakcji na wykryte zagrożenie.
Klapy dymoweUrządzenia otwierające się automatycznie w przypadku wykrycia dymu, umożliwiające jego odprowadzenie.Umożliwienie odprowadzenia dymu i ciepła, zapewnienie bezpiecznych dróg ewakuacyjnych.
Wentylatory oddymiająceUrządzenia wspomagające proces oddymiania poprzez wymuszanie ruchu powietrza.Skuteczne usuwanie dymu z zagrożonych obszarów, wspomaganie naturalnego oddymiania.
Oświetlenie awaryjneSystemy oświetleniowe aktywowane w przypadku awarii zasilania lub wykrycia pożaru.Zapewnienie widoczności i bezpieczeństwa podczas ewakuacji w warunkach zadymienia.
Systemy sygnalizacji pożaruUrządzenia alarmowe informujące o wykryciu pożaru w budynku.Szybka informacja dla użytkowników budynku i służb ratowniczych o zagrożeniu.
Zapory przeciwpożaroweElementy konstrukcyjne ograniczające rozprzestrzenianie się ognia i dymu.Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się ognia, ochrona dróg ewakuacyjnych.

Oba te elementy – zawory zwrotne i filtry antyodorowe – nie są wymagane przez przepisy, ale mogą stanowić uzupełnienie systemu wentylacyjnego i zwiększyć bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania budynku.

Rozwiązania tego typu stają się coraz bardziej popularne. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie producenta, firma Navotech:

5/5 - (2 votes)

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski