Klapy dymowe to rozwiązania systemowe, służące do odprowadzania dymu oraz nadmiaru ciepła w trakcie pożaru. Chronią konstrukcję budynków i zwiększają szanse na przeżycie osób przebywających w płonących pomieszczeniach. Skutecznie redukują stężenie CO w powietrzu i zmniejszają ryzyko zaczadzenia się. Na co dzień klapy oddymiające bardzo dobrze sprawdzają się w roli urządzeń wentylacyjnych.

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych rozwiązań : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Rozwiązanie te są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku pożaru poprzez usunięcie dymu i ciepła z budynku. Ich działanie polega na umożliwieniu odprowadzenia gazu i ciepła powstałych podczas pożaru na zewnątrz budynku. W przypadku pożaru te elementy ppoż. otwierają się automatycznie lub ręcznie, dzięki czemu umożliwiają szybkie i skuteczne usuwanie dymu i ciepła z budynku.

Stosowane są stosowane w różnych typach budynków, takich jak hale przemysłowe, magazyny, szkoły, szpitale, hotele i centra handlowe. W zależności od konkretnego budynku i jego wymagań, mogą też być instalowane na dachu budynku, w ścianach lub na suficie.

Przepisy dotyczące instalacji klap dymowych określają wymagania dotyczące ich wielkości, odporności ogniowej, rodzaju i sposobu otwierania, a także innych aspektów związanych z bezpieczeństwem. Zwykle wymagane jest, aby spełniały określone normy i standardy bezpieczeństwa oraz były certyfikowane.

Są kluczowym elementem systemu ochrony przeciwpożarowej, który ma na celu ochronę ludzi i mienia przed skutkami pożaru. Ich stosowanie zwiększa bezpieczeństwo i zmniejsza ryzyko poważnych szkód materialnych oraz zagrożenia życia ludzkiego.

Gdzie stosować?

Zastosowanie instalacji oddymiającej jest jednym z elementów ochrony pożarowej. Właściwie zaprojektowany system, zaopatrzony w odpowiednie i atestowane klapy, w razie pożaru ułatwia ewakuację oraz przeprowadzenie akcji ratowniczej przez strażaków. Montowane są w części dachowej budynku, a zanieczyszczone czadem powietrze unosi się ku górze, pozostawiając dolną przestrzeń wolną od dymu. Ponadto sprawdzą się również w sytuacjach niezagrażających życiu, jako elementy doświetlające, np. klatek schodowych, posłużą do przewietrzenia budynku lub jako wyłaz dachowy.

Użytkowanie klap oddymiających sprawdza się w halach przemysłowych, budynkach biurowych i blokach mieszkalnych. Coraz częściej też spotyka się je w takich miejscach, jak budynki użyteczności publicznej oraz sklepy wielkopowierzchniowe. Ten rodzaj ochrony przeciwpożarowej zda egzamin we wszystkich konstrukcjach budowlanych o dachach płaskich lub z nieznacznym spadkiem (maksymalnie 10 stopni). Efektem zastosowania tego rozwiązania będzie oszczędność przestrzeni oraz znaczne obniżenie kosztów inwestycji.

Zastosowanie klap dymowych firmy Gulajski
Zastosowanie klap dymowych firmy Gulajski

Zasady działania klap oddymiających

Każda z klap dymowych posiada urządzenie wyzwalające, odpowiadające za jej otwieranie i zamykanie.

Działanie najczęściej zintegrowane jest z centralami sterowania systemem oddymiania. W sytuacji zagrożenia pożarowego komunikacja między elementami instalacji odbywa się automatycznie, a sygnał z tzw. czujki, aktywowanej w wyniku wykrycia zadymienia wędruje przez centralę bezpośrednio do siłownika w klapie, wywołując jej natychmiastowe otwarcie. W tym sposobie funkcjonowania mamy do czynienia z produktami wyposażonymi w napęd elektryczny, a tego rodzaju rozwiązania można konfigurować systemem SAP.

Drugi scenariusz użycia dotyczy klap z napędem pneumatycznym, spotykanych zazwyczaj w pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych oraz warsztatowych. Tutaj działanie oparte będzie na schemacie ręcznego wywoływania reakcji siłownika za pomocą sterowniczej skrzynki alarmowej lub też w sposób automatyczny, gdzie otwarcie następuje w wyniku reakcji bezpiecznika topikowego, którego pęknięcie powoduje zwolnienie iglicy termowyzwalacza i przebicie naboju CO2. Uwolniony na skutek tego gaz przemieszcza się przewodem instalacji pneumatycznej do siłownika, skutkując jego zaryglowaniem w maksymalnie wysuniętym położeniu.

Dobranie odpowiedniego systemu oddymiającego najlepiej pozostawić profesjonalistom, którzy na podstawie posiadanego doświadczenia zarekomendują rozwiązanie dostosowane do charakteru i przeznaczenia budynku. Ponadto zagwarantują oni profesjonalny montaż spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa.

Przepisy dotyczące klap dymowych

Montaż klap dymowych jest narzucony przez przepisy prawa budowlanego, w Polsce regulowanego przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 691 z późn. zm.). Konkretnie, wymagania dotyczące tych systemów ppoż. są zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2021 r. poz. 481 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2021 r. poz. 1004 z późn. zm.).

Wymagania zawarte są w rozdziale 5.5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z tymi wymaganiami, klapy dymowe są obowiązkowe w budynkach wysokich, tj. o wysokości powyżej 25 metrów lub w budynkach o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 metrów kwadratowych.

Dodatkowo, wymagania są również zawarte w rozdziale 3.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z tymi wymaganiami, muszą spełniać określone standardy odporności ogniowej oraz być instalowane w określonych miejscach w budynku, takich jak klatki schodowe, ciągi komunikacyjne czy sale widowiskowe.

Dodatkowe rozwiązania w systemach wykorzystujących systemy oddymiające

Klapa zwrotna i filtry antyodorowe to elementy, które mogą być stosowane w systemach wentylacyjnych wykorzystujących rozwiązania zapobiegające rozprzestrzenianiu się dymu. Ich zadaniem jest poprawa funkcjonalności i skuteczności działania systemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku pożaru.

Zawory zwrotne (zwane także zaworami jednokierunkowymi) są urządzeniami umieszczanymi w przewodach wentylacyjnych, które pozwalają na swobodny przepływ powietrza w jednym kierunku, a blokują przepływ w kierunku przeciwnym. W przypadku systemu wentylacyjnego wykorzystującego klapę dymową, zawór zwrotny może zostać zainstalowany przed klapą, co pozwala na zapobieżenie wstecznego przepływu dymu lub gazów spalinowych z pożaru do pomieszczeń.

Filtry antyodorowe (nazywane także filtrami węglowymi lub odświeżaczami powietrza) służą do usuwania nieprzyjemnych zapachów z powietrza wentylacyjnego. W przypadku systemów wykorzystujących klapę dymową, filtry antyodorowe mogą zostać zainstalowane wewnątrz budynku, przed wejściem powietrza do systemu wentylacyjnego. Filtry te zapewniają skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów i zmniejszenie ryzyka przedostania się dymu lub gazów spalinowych z pożaru do budynku.

Oba te elementy – zawory zwrotne i filtry antyodorowe – nie są wymagane przez przepisy, ale mogą stanowić uzupełnienie systemu wentylacyjnego i zwiększyć bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania budynku.

Rozwiązania tego typu stają się coraz bardziej popularne. Szczegóły oferty znajdziesz na stronie producenta, firma Navotech: