Klapy przeciwpożarowe są podstawowym elementem systemów przeciwpożarowych. Ich głównym celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia i przechodzeniu płomieni lub gorących gazów przez kanały wentylacyjne. Klapy oddymiające są również częścią systemu, który reguluje kontrolę temperatury i usuwanie dymu.

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Badania i certyfikacja klap przeciwpożarowych i przeciwdymowych są niezwykle ważne, ponieważ te urządzenia stanowią kluczowy element w zapewnieniu bezpieczeństwa w przypadku pożaru lub dymu w budynku.

Badania przeprowadzane są w celu określenia parametrów, takich jak: odporność ogniowa, szczelność, wydajność przepływu powietrza, wytrzymałość mechaniczna i wiele innych. Badania te są prowadzone przez niezależne laboratoria i instytuty certyfikacyjne, które posiadają odpowiednie uprawnienia i doświadczenie. Certyfikacja polega na wydaniu dokumentu potwierdzającego zgodność danego produktu z wymaganiami norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego. W Polsce certyfikacja przeprowadzana jest przez Ośrodek Certyfikacji Wyrobów Budowlanych i Transportu Drogowego, a produkty, które uzyskały certyfikat, oznaczone są znakiem CE. Przeprowadzenie badań i uzyskanie certyfikacji jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników budynku. Dlatego też, przy wyborze klap przeciwpożarowych i przeciwdymowych, warto zwrócić uwagę na posiadane przez nie certyfikaty oraz parametry techniczne.

Producenci i importerzy są bezpośrednio odpowiedzialni za zapewnienie prawidłowego działania swoich produktów przed instalacją i muszą być w stanie wykazać, że ich klapy dymowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, aby sprzedawać swoje produkty na rynkach docelowych.

W Polsce certyfikacja jest wymagana zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Te profesjonalne urządzenia przeciwdymowe muszą spełniać określone wymagania techniczne, w szczególności w zakresie wielkości, odporności ogniowej i wytrzymałości, określone w Normie PN-EN 12101-2.

PN-EN 12101-2 to norma dotycząca systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. W ramach tej normy określono wymagania techniczne, które muszą być spełniane, aby zapewnić skuteczne oddymianie budynków. Norma ta określa również wymagania dotyczące wydajności, wytrzymałości i odporności na działanie ognia i pary wodnej.

Te zaawansowane elementy systemów ppoż. muszą spełniać określone wymagania techniczne zgodnie z Normą PN-EN 12101-2. Wymagania te obejmują wielkość, odporność ogniową i wytrzymałość. Dodatkowo, muszą mieć odpowiednią odporność na działanie ognia i pary wodnej oraz spełniać wymagania dotyczące otwierania i zamykania.

Architekci stosują się do normy PN-EN 12101-2 poprzez włączenie jej wymagań do projektowania budynków. Norma ta określa wymagania techniczne dla klap dymowych, które muszą być spełniane, aby zapewnić skuteczne oddymianie budynków. Wśród tych wymagań znajdują się wymagania dotyczące wielkości, odporności na działanie ognia i pary wodnej oraz wymagania dotyczące otwierania i zamykania. Architekci muszą również upewnić się, że będą odpowiednio zamontowane i działają prawidłowo.

Zasady międzynarodowe

W celu wprowadzenia produktów na rynek Unii Europejskiej (UE) producenci muszą uzyskać znak CE dla swoich produktów zgodnie z kryteriami określonymi w normach produktowych EN 15650 (klapy przeciwpożarowe) i PN-EN 12101-2:2005 (klapy oddymiające). UL 555 (Fire Dampers) i UL555S (Smoke Dampers) – klapy dla jedno- i wielobranżowych producentów, którzy chcą sprzedawać swoje produkty w USA i GCC (Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Katar, Oman i Kuwejt) definiują wymagania dotyczące testowania systemu.

Nasza metodologia

Nasi eksperci badają każdy projekt i ustalają najbardziej odpowiedni sposób certyfikacji.

Nasze prace laboratoryjne obejmują:

  • Prace projektowe i dobór próbek
  • Akredytowane badania laboratoryjne i klasyfikacja produktów
  • Wstępny i roczny audyt Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)
  • Certyfikat zgodności

Nasze laboratorium

Posiadamy własne laboratorium oraz wysoce wyspecjalizowany i wszechstronny sprzęt, który pozwala nam na przeprowadzenie wszystkich wymaganych testów dla każdego produktu.

  • Badania odporności ogniowej.
  • Testy wydajnościowe: testy spadku ciśnienia na ławkach aerodynamicznych
  • Testy korozyjne
  • Testy starzenia
  • Testy szczelności
  • Testy akustyczne

Nasze rozwiązania przeciwpożarowe możesz zamówić tutaj:

Nasza firma oferuje wysokiej jakości rozwiązania ppoż.. Zachęcamy do kontaktu: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05 lub zapoznania się ze szczegółami naszych klap dymowych : https://www.gulajski.pl/klapy-dymowe/

Oceń tą stronę: post

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski