Godziny otwarcia
Godziny otwarcia Pn - Pt: 07:00 - 15:00
Adres
Adres ul. 1-go Maja 7e,
42-674 Kopienica

System oddymiania

Systemy oddymiania klatek schodowych są niezbędne do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w budynku. Zajmujemy się produkcją, montażem i serwisem instalacji, umożliwiających skuteczne oddymianie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty.

W przypadku wybuchu pożaru, klatki schodowe pełnią funkcję drogi ewakuacyjnej. Często jest to jedyna trasa ucieczki, dlatego tak ważne jest, aby zawczasu zamontować na korytarzu profesjonalny system oddymiania. W firmie Gulajski produkujemy systemy, które sprawdzają się w budynkach niskich i wysokich. Bazują one na grawitacyjnych oraz mechanicznych metodach oddymiania klatek schodowych.

Nowoczesny system oddymiania składa się z:

 • centrali alarmowej wyposażonej w akumulatory,
 • czujki dymu,
 • przycisku ręcznego wyzwalania,
 • okablowania o odpowiedniej odporności na ogień i temperaturę,
 • klapy oddymiającej,
 • otworu napowietrzającego.

Należy podkreślić, że klapy dymowe dobieramy pod wymiar, dopasowując wyrób do wymaganej powierzchni czynnej. Oddymianie klatek schodowych wykonujemy na podstawie istniejącego projektu lub takiego, który sporządzamy sami, adekwatnie do potrzeb Klienta.

Kompleksowa usługa obejmuje:

 • wykonanie projektu na system oddymiania, zgodnego z przepisami i wytycznymi straży pożarnej,
 • dokonanie uzgodnień projektu z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych (Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów),
 • przygotowanie dokumentacji do złożenia pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagane),
 • przygotowanie zgłoszenia do nadzoru budowlanego (jeżeli jest wymagane),
 • nadzór kierownika budowy,
 • kompleksowy montaż techniczny przez uprawnionych monterów,
 • podłączenie systemu oddymiania do zasilania przez uprawnionego elektryka,
 • próbne uruchomienie systemu oddymiania w obecności Zamawiającego,
 • sporządzenie dokumentacji podwykonawczej (jeżeli jest wymagana),
 • sporządzenie dokumentów do złożenia do nadzoru budowlanego po zakończeniu robót, objętych pozwoleniem na budowę.

Dlaczego warto zainwestować w system oddymiania klatek schodowych?

Właściciel lub użytkownik obiektu budowlanego odpowiada za bezpieczeństwo przebywających w nim osób. W związku z tym, jest on zobligowany wdrożyć instalację, umożliwiającą oddymianie klatek schodowych w razie pożaru. Trzeba pamiętać, że w wielu przypadkach jest to jedyny taki system w obiekcie. W momencie wybuchu pożaru może uratować zdrowie lub życie obecnych tam osób.

Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej należy powierzyć profesjonalnej i rzetelnej firmie z wieloletnim doświadczeniem w branży. Osoba, nadzorująca roboty budowlane oraz monterzy powinni posiadać stosowne uprawnienia. W firmie Gulajski zapewniamy fachowe wykonanie robót bez jakichkolwiek odstępstw od projektu. Korzystamy ze sprawdzonych materiałów i działamy kompleksowo, przestrzegając ustalonych terminów. Naszej produkcji systemy oddymiające stanowią niezawodne rozwiązania, które bez wątpienia warto mieć u siebie w budynku.

Projektujemy i wykonujemy zaawansowane systemy oddymiania grawitacyjnego

Istnieje szeroka grupa budynków, w których zachodzi potrzeba zastosowania automatycznego systemu oddymiania klatek schodowych. Jego kluczową rolą jest odprowadzenie dymu oraz ciepła, a tym samym pozostawienie dróg ewakuacyjnych. Oddymianie jest możliwe, kiedy system wykryje dym i otworzy okna oddymiające i klapy dymne. To nimi wydostanie się dym, który jest dużym utrudnieniem w prowadzeniu akcji ratowniczej. Gdy zostanie usunięty stosunkowo szybko, osoby przebywające w budynku będą miały szansę na bezpieczne opuszczenie obiektu. Cena za system oddymiania klatek schodowych jest wyliczana indywidualnie. Z racji tego, że świadczymy kompleksowe usługi obejmujące montaż, stworzenie i instalację systemu, nasi Klienci ponoszą jednorazowy koszt, bez konieczności zatrudniania kilku niezależnych firm. Właściwe oddymianie klatek schodowych i innych pomieszczeń może uratować niejedno życie. Skontaktuj się z nami i porozmawiajmy o ofercie – produkujemy systemy oddymiające, a także szereg innych, funkcjonalnych materiałów budowlanych. W naszej firmie powstają wysokiej jakości świetliki dachowe, wyłazy strychowe i różnorodne naświetla. Kategoria Oddymianie obejmuje m.in. przegrody ogniowe i klapy dymowe. Jesteśmy gotowi zrealizować każdy projekt na system oddymiania klatek schodowych. Zapraszamy!