Jesteśmy producentem systemów oddymiania klatek schodowych, ( dodatkowo projektowanie i instalowanie ) zapewniamy kompleksową obsługę od produkcji poprzez montaż po serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Klatki schodowe w przypadku wybuchu pożaru pełnią funkcję drogi ucieczkowej/ewakuacyjnej, w wielu przypadkach jest to jedyna droga ewakuacyjna dlatego bardzo ważne jest prawidłowe oddymianie klatek schodowych. Wyposażenie klatki schodowej w skuteczny system oddymiania po jego zadziałaniu daje możliwość ewakuacji.

 

Firma Gulajski produkuje:

 • systemy oddymiania klatek schodowych,
 • oddymianie klatki schodowej w budynku niskim,
 • oddymianie klatki schodowej w budynku wysokim,
 • urządzenia do oddymiania klatek schodowych,
 • grawitacyjne oraz mechaniczne oddymianie klatek schodowych,
 • napowietrzanie klatek schodowych,
 • akcesoria do oddymiania klatek schodowych.

 

 

Nasi inżynierowie pomagają w zakresie:

 • oddymianie klatek schodowych:
  • obliczenia,
  • przepisy,
  • norma,
  • projekt,
  • powierzchnia,
  • wymagania,
  • wytyczne,
  • warunki techniczne.

Przepisy w oddymianiu klatek schodowych:

Nasze systemy oddymiania klatek schodowych posiadają opatentowany znak towarowy – GULAJSKI, poświadczający najwyższą jakość zastosowanych materiałów, wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zgodność z przepisami dotyczącymi „Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej” . Zobacz CNBOP – CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. Konieczność zastosowania systemu oddymiania klatek schodowych określają odpowiednie przepisy.

System oddymiania klatki schodowej w systemie oddymiania Gulajski składa się z następujących elementów:

 

schemat systemu oddymiania klatek schodowych
schemat systemu oddymiania klatek schodowych

Klapa dymowa w oddymianiu klatek schodowych

jest dobierana wymiarowo do wymaganej powierzchni czynnej określonej w indywidualnym projekcie oddymiania klatki schodowej głównym czynnikiem są tu wymiary klatki schodowej.

Oferujemy wykonanie oddymiania klatek schodowych

w oparciu o istniejący projekt lub kompleksowe wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w skład którego wchodzi:

 • projekt oddymiania klatki schodowej, zgodny z przepisami oraz jeżeli są
  z wytycznymi straży pożarnej,
 • dokonanie uzgodnień projektu z rzeczoznawcą d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych (Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów),
 • przygotowanie dokumentacji do złożenia pozwolenia na budowę (jeżeli wymagane),
 • przygotowanie zgłoszenia do nadzoru budowlanego (jeżeli wymagane),
 • nadzór kierownika budowy,
 • kompleksowy montaż techniczny przez uprawnionych monterów,
 • podłączenie systemu oddymiania do zasilania przez uprawnionego elektryka,
 • próbne uruchomienie systemu oddymiania w obecności zamawiającego,
 • sporządzenie dokumentacji podwykonawczej (jeżeli wymagana),
 • sporządzenie dokumentów do złożenia do nadzoru budowlanego po zakończeniu robót objętych pozwoleniem na budowę.

 

Dlaczego systemy oddymiania są ważne kiedy stosujemy:

Właściciel lub użytkownik obiektu budowlanego odpowiada za bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi także w ramach odpowiedniego zabezpieczenia dlatego zobligowany jest zastosować oddymianie klatek schodowych. Należy pamiętać że system oddymiania klatki schodowej  w wielu przypadkach jest jedynym systemem w obiekcie który w przypadku pożaru może uratować zdrowie lub życie przebywających w nim osób.

Klapa dymowa w systemie oddymiania klatki schodowej
Klapa dymowa w systemie oddymiania klatki schodowej

Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej należy powierzyć profesjonalnej i rzetelnej firmie z doświadczeniem. Osoba nadzorująca roboty budowlane oraz monterzy powinni posiadać stosowne uprawnienia.

Współpraca z naszą firmą daje Państwu pewność wykonania robót na najwyższym poziomie, bez jakichkolwiek odstępstw od projektu, z materiałów najwyższej jakości.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu z naszym inżynierem, odpowie na wszelkie techniczne pytania i niejasności.

Gwarantujemy rozsądną cenę za systemy oddymiania klatek schodowych posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty, atesty oraz dopuszczenia stosowania w budownictwie!

 

 

Pisali o nas:

Oddymianie klatek schodowych

 

Trafiacie do nas szukając:

oddymianie klatki schodowej, oddymianie klatek schodowych, oddymianie klatek schodowych przepisy, oddymianie klatek schodowych norma, oddymianie klatki schodowej przepisy, oddymianie klatki schodowej w budynku niskim, oddymianie klatek schodowych wymagania, oddymianie klatek schodowych mercor, oddymianie klatek schodowych wymagania, oddymianie klatki schodowej wymagania