Godziny otwarcia
Godziny otwarcia Pn - Pt: 07:00 - 15:00
Adres
Adres ul. 1-go Maja 7e,
42-674 Kopienica

Akcesoria do klap dymowych

Akcesoria do klap dymowych

Oferujemy w ciągłej sprzedaży akcesoria do klap dymowych ( klap oddymiajacych ).

Posiadamy osprzęt niezbędny do działania klap dymowych jak również dodatkowe elementy które zwiększają funkcjonalność klap dymowych np. o możliwość przewietrzania.

Centrala 24V sterująca oddymianiem jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centralka steruje i dostarcza prąd do siłowników w klapach dymowych i oknach oddymiających (wyciągach dymu). Centralka realizuje funkcje: oddymiania, przewietrzania a po doposażeniu w czujniki deszczu i wiatru pełni dodatkową funkcję centralki pogodowej.

Funkcja oddymiania realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu względnie temperatury, wciśnięcia przycisku „URUCHOMIENIE” w ręcznym włączniku oddymiania (RPO) lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np. z centrali  sygnalizacji pożaru obiektu (SAP). Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania. Centrala jest wyposażana w akumulatory w celu zapewnienia pracy po zaniku napięcia.

Centralka sterująca klapą dymową
Centralka sterująca klapą dymową
drzwiczki centralki sterującej klapą dymową
drzwiczki centralki sterującej klapą dymową

Skrzynka alarmowa – systemy odcięć ogniowych

Skrzynka alarmowa wyposażana jest w osprzęt służący do ręcznego uruchomienia pneumatycznego systemu oddymiania. Obudowa jest wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 3000. Skrzynka występuje w kilku rozmiarach w zależności od wielkości zastosowanych nabojów CO2

Przycisk RPO

Przycisk RPO przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu pożarowego. Zbicie szybki oraz wciśniecie przycisku „URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralkę klapy dymowej lub okna oddymiającego. Przycisk jest wyposażony w lampki sygnalizujące: „DOZÓR” „USZKODZENIE” „KASOWANIE”’. Przycisk RPO umożliwia także kasowanie alarmów oraz awaryjne zamykanie klap. Obecność RPO jest stale monitorowana przez centralkę. Brak kontaktu z RPO jest natychmiast wykrywany i zgłaszany.

Przycisk RPO do klap dymowych
Przycisk RPO do klap dymowych
Czujka optyczna do klap dymowych
Czujka optyczna do klap dymowych

Optyczna czujka dymu

Optyczna czujka dymu została wyposażona w czujnik fotoelektryczny ze zintegrowanym specjalnym obwodem analizującym, co pozwala na szybkie i bezbłędne wykrywanie pożarów. Czujka wyposażona jest w diodę LED sygnalizującą lokalne wystąpienie alarmu, która świeci się do chwili zresetowania czujki.

Przycisk przewietrzania 230V

Przycisk przewietrzania 230V służy do ręcznego otwierania klap dymowych w celu przewietrzania pomieszczeń. Przycisk pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu w dowolnym położeniu. Otwarcie sygnalizowane jest świeceniem lampki.

Przycisk powietrza do klap oddymiających
Przycisk powietrza do klap oddymiających
Centrala przewietrzania do klap oddymiających
Centrala przewietrzania do klap oddymiających

Centralka przewietrzania 230V

Centralka przewietrzania 230V znajduje zastosowanie w pneumatycznym systemie oddymiania. Po wyposażeniu klapy dymowej w centralkę, przycisk przewietrzania i siłownik elektryczny klapa będzie pełnić dodatkową funkcję przewietrzania. Centralkę można również wyposażyć w czujniki deszczu i wiatru.

Zintegrowana czujka wiatru

Zintegrowana czujka wiatru i deszczu stanowi praktyczny element uzupełniający do systemów oddymiania i przewietrzania. Czujka deszcz/wiatr reaguje na przekroczenie określonej wartości krytycznej wiatru lub deszczu, w przypadku przekroczenia zadanych wartości klapy zastają zamknięte.

Wyzwalacz termiczny z bezpiecznikiem temperaturowym

Wyzwalacz termiczny do klap oddymiających
Wyzwalacz termiczny do klap oddymiających

Wyzwalacz termiczny z bezpiecznikiem temperaturowym

Nabój CO2 do klap oddymiających
Nabój CO2 do klap oddymiających
Szybki Kontakt