X

Oświetlenie hal stalowych, oświetlenie dachowe w przemyśle

Oświetlenie hal stalowych

Hale stalowe to obiekty budowlane, które znajdują zastosowanie nie tylko w magazynowaniu, transporcie i produkcji towarów przy użyciu maszyn, ale również służą jako miejsca pracy dla ludzi, zarówno tymczasowe, jak i stałe. Istotne jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w tych halach, ponieważ naturalne światło ma pozytywny wpływ na warunki pracy. Elementy umożliwiające oświetlenie dachowe do wnętrza budynku mogą być montowane w ścianach lub na dachu, w tym okna, światła ścienne i świetliki w dachu. Poszczególne rozwiązania oświetleniowe zostaną szczegółowo omówione w dedykowanych im podsekcjach.

Oświetlenie dachowe w halach stalowych – kryteria techniczne

Rozpoczynając, warto zwrócić uwagę na specyficzne wymagania techniczne dotyczące oświetlenia dachowego, które wynikają z przepisów prawa ogólnego dotyczących oświetlenia dachowego budynków, w tym także hal stalowych. Oświetlenie dachowe przestrzeni wewnątrz budynku określa się poprzez określoną wartość proporcji, która jest wynikiem podziału powierzchni przezroczystej części elementu oświetlającego przez powierzchnię oświetlanej podłogi. W związku z tym, dla przestrzeni zamieszkałych przez ludzi, ten współczynnik powinien być co najmniej 1:8 (czyli 1 m² światła dziennego na każde 8 m² powierzchni podłogi). Dla pomieszczeń wymagających światła dziennego do określonych zastosowań, ale nieprzeznaczonych do stałego pobytu ludzi, stosunek ten wynosi 1:12. Takie wymagania dotyczą m.in. miejsc przechowywania w halach stalowych, które nie są stałymi miejscami pracy, lecz wymagają odpowiedniego oświetlenia dachowego ze względu na sporadyczne przemieszczanie się ludzi. Warto również zauważyć, że w niektórych obiektach, np. w halach produkcyjnych, mogą odbywać się procesy wymagające całkowitego braku światła naturalnego. W takich sytuacjach, oświetlenie dachowe miejsc pracy może być zrealizowane wyłącznie za pomocą oświetlenia sztucznego.

Okna w halach stalowych

Jak zaznaczono na początku, jednym ze sposobów na zapewnienie odpowiedniej ilości światła naturalnego jest instalacja okien oraz montaż świetlików w dachach. Okno w hali stalowej funkcjonuje podobnie jak w standardowych budynkach, czyli może być to konstrukcja z podwójnym, potrójnym lub poczwórnym oszkleniem, rozdzielonym pustymi przestrzeniami powietrznymi, zamontowanym w ramie okiennej. W przeciwieństwie do okien, świetliki w dachu różnią się tym, że ich przezroczystym elementem jest zazwyczaj poliwęglan, a nie szkło. Świetliki poliwęglanowe charakteryzują się mniejszą wagą niż tradycyjne okna i mogą osiągać znaczące długości (nawet kilkadziesiąt metrów – pasma świetlne ) bez konieczności dzielenia ich za pomocą pionowych przegród ramowych. Zarówno okna, jak i świetliki dachowe są montowane na specjalnych stalowych transomach, czyli elementach konstrukcyjnych rozciągających się między słupami, na których opierają się, podobnie jak w klasycznej konstrukcji budowlanej.

Świetliki jako źródło naturalnego światła

Świetliki stanowią kolejną efektywną metodę wprowadzania światła naturalnego do hal stalowych. Pod pojęciem świetlika rozumie się przezroczysty element wykonany z materiałów takich jak poliwęglan, często przyjmujący kształt łukowy (rzadziej płaski), umieszczony na lekkiej konstrukcji nośnej z ocynkowanej lub antykorozyjnie malowanej stali. Konstrukcja ta opiera się na trapezowej blachy dachowej, a jej górna część, wystająca ponad pochyłość dachu, formowana jest w tzw. parapet, który umożliwia zainstalowanie izolacji świetlika i zapewnia jego wodoodporność. Mogą być klasyfikowane ze względu na kształt na pojedyncze jednostki i pasy świetlne, różniące się głównie wymiarami. Pojedyncze mają zwykle wymiary od około 1,0 x 2,0 m do 2,0 x 3,0 m, podczas gdy pasma świetlne charakteryzują się szerokością od 1,2 do 4,0 m i praktycznie nieograniczoną długością, często sięgającą kilkudziesięciu metrów. Warto zaznaczyć, że kopułowe świetliki zwiększają swoją wysokość nad dachem wraz ze wzrostem szerokości, co może wymagać uwzględnienia dodatkowego obciążenia śniegiem na etapie projektowania dachu, ze względu na punktowe nagromadzenie śniegu. Ponadto, w przeciwieństwie do pojedynczych , pasma ze względu na swoją długość często posiadają samonośną konstrukcję opartą bezpośrednio na głównej strukturze dachowej hali. Ze względu na swój rozmiar, zwykle mniejszy niż standardowy rozstaw konstrukcji dachowej (6,0 – 7,5 m), zarówno świetliki, jak i trapezowa blacha dachowa wymagają dodatkowego wsparcia w postaci stalowej konstrukcji wsporczej, znanej jako podstawa.

Wysokiej jakości świetliki z poliwęglanu o dowolnych wymiarach zamówisz w naszej firmie. Zobacz pełną ofertę: https://www.gulajski.pl/swietliki-dachowe/ albo zadzwoń i dopytaj szczegółów: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05

Jakie doświetlenie dachowe hali wybrać?

Decydując o sposobie wprowadzenia naturalnego światła do hali, ważne jest uwzględnienie, że okna zapewniają oświetlenie dachowe pomieszczeń tylko do pewnej ograniczonej głębokości. W sytuacjach, gdzie głębokość hali przekracza kilkadziesiąt metrów, niezbędne okazuje się użycie dodatkowych źródeł światła, takich jak świetliki, szczególnie w miejscach odległych od zewnętrznych ścian budynku. Dodatkowo, mogą one być wyposażone w systemy elektryczne umożliwiające otwieranie niektórych modułów lub segmentów poliwęglanowych kopuł, pełniąc dodatkową funkcję wentylacyjną lub jako klapy dymowe.

Przy projektowaniu rozmieszczenia okien i świetlików kluczowe jest ich dopasowanie do planu zagospodarowania wnętrza budynku. Świetliki w dachu najlepiej umieszczać bezpośrednio nad miejscami pracy ludzi i wzdłuż ścieżek komunikacyjnych, by optymalizować ilość światła dla osób i przestrzeni roboczych. Z kolei okna i światła ścienne sprawdzą się w obszarach, gdzie następuje intensywny ruch, na przykład w strefach załadunku czy tam, gdzie pracują wózki widłowe.

Przy wyborze między oknami a świetlikami, ważne jest również rozważenie aspektów bezpieczeństwa pożarowego, takich jak zapewnienie skutecznego systemu oddymiania. Często najbardziej efektywnym rozwiązaniem jest zastosowanie kombinacji obu tych rozwiązań, co pozwala na zapewnienie równomiernego oświetlenia naturalnego w całej hali oraz dodatkowych funkcjonalności, takich jak naturalna wentylacja czy bezpieczne odprowadzanie dymu w przypadku pożaru.

5/5 - (4 votes)

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski


Categories: blog
admin: