Пройшли ті часи, коли таблиці створювалися вручну. Сьогодні виробничі плани оцифровуються та управляються за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм і систем. Як наслідок, зростає попит на системи управління виробництвом, що підтримуються штучним інтелектом. Які переваги використання АІ в управлінні виробництвом? У цьому блозі ми розповімо, чому організації вирішують впроваджувати штучний інтелект в управління виробництвом, які переваги це дає, а також наведемо приклади його практичного застосування.

Мета контролю у виробничому процесі

Виробничий контроль зосереджений на моніторингу виробничої діяльності для досягнення економічної ефективності та забезпечення високої якості. Він також займається оптимізацією процесів “виробництва” та “продажу” продукції, що має вирішальне значення у виробничому секторі.

Організації керують широким спектром виробничих операцій, включаючи закупівлю сировини, управління запасами, інформацію про постачання та способи транспортування. Сфера управління в цій галузі дуже широка, а завдання надзвичайно складні. Системи управління виробництвом допомагають компаніям керувати цими складними операціями.

Переваги використання ШІ в управлінні виробництвом

Штучний інтелект (ШІ) набуває все більшого значення в контексті управління виробництвом. До ери штучного інтелекту організації стикалися з численними проблемами в управлінні виробничими операціями, навіть після впровадження систем управління виробництвом. Балансування робочого навантаження між різними відділами вимагало ефективного розподілу персоналу та координації між відділами.

Крім того, управління сировиною, матеріалами, незавершеним виробництвом та аутсорсинговими деталями здійснювалося за допомогою виробничого контролю. Варто зазначити, що завжди існує ризик недоглядів у домовленостях та помилок у замовленнях.

Прогнози галузевого попиту та припущення щодо рівня дефектів часто були непередбачуваними або базувалися на досвіді та інтуїції, що робило управління виробництвом завданням, яке значною мірою залежало від навичок відповідальних осіб. На жаль, персоналізація часто негативно впливає на якість роботи. Поява штучного інтелекту у сфері управління виробництвом відкрила можливості для вирішення цих питань. Кращий контроль і більша точність прогнозування є важливими кроками на шляху до вдосконалення процесів управління виробництвом. Ось чому рішення на основі штучного інтелекту все частіше використовуються для підвищення точності виробничих операцій.

Які ж переваги дає впровадження штучного інтелекту в управління виробництвом? Розглянемо це питання детальніше.

Мінімізувати дефіцит персоналу та залежність від індивідуальних навичок

Операції з контролю виробництва часто залежать від компетентності керівника, що може призвести до збільшення робочого навантаження. Переробна промисловість стикається з нестачею кадрів, що збільшує тиск на керівників виробництва.

Впровадження системи управління виробництвом на основі штучного інтелекту може значно зменшити обсяг ручної роботи, що покладається на менеджерів. Впровадження ШІ дозволяє зменшити залежність від індивідуальних компетенцій і знизити навантаження на кожного співробітника, що сприяє усуненню проблеми недостатньої кількості людських ресурсів.

Прогнозування попиту на основі аналізу великих масивів даних

Створення виробничих планів на основі прогнозів попиту є ключовою частиною управління виробництвом. Традиційний підхід, що покладається як на досвід та інтуїцію відповідальної особи, так і на аналіз інформації, зібраної на сьогоднішній день, вимагає значного рівня експертизи.

Впровадження штучного інтелекту відкриває двері для обробки величезних обсягів даних та інформації за короткий проміжок часу, дозволяючи виявляти закономірності в тих аспектах, які раніше, не маючи міцного фундаменту, покладалися переважно на інтуїцію. Наявність більшої кількості інформації сприяє більш точному прогнозуванню попиту, а штучний інтелект, завдяки безперервному навчанню, може зробити значний внесок у підвищення точності цих прогнозів.

Реагування на мінливі потреби шляхом гнучкої та швидкої адаптації

Часи масового виробництва обмеженої кількості моделей минули. Різноманітні потреби ринку найкраще задовольняє дрібносерійне виробництво з високою варіативністю (high-mix). Однак існують ресурсні обмеження, такі як персонал, місце розташування та обладнання на заводах, що робить підготовку окремих виробничих ліній для широкого асортименту продукції недосяжною. Таким чином, гнучке управління виробництвом і здатність швидко коригувати виробничі плани у відповідь на мінливі потреби набуває вирішального значення.

Впровадження штучного інтелекту (ШІ) може значно зменшити навантаження на постійне коригування виробничого планування, одночасно підвищуючи його точність. В умовах швидкої зміни попиту роль штучного інтелекту стає все більш важливою, щоб дозволити організаціям йти в ногу з часом і гнучко адаптуватися до нових виробничих вимог.

Точний обмін інформацією в режимі реального часу

Інформація, яка повинна бути доступною для різних відділів, динамічно змінюється у зв’язку з потребами, що змінюються, і постійними коригуваннями в управлінні виробництвом. Оскільки виробники постійно прагнуть підвищити ефективність виробництва, навіть мінімальні затримки в передачі інформації в процесах управління виробничим циклом, що вимірюються частками секунди, можуть призвести до ризику значних втрат. Тому багато систем управління виробництвом були оснащені функціями обміну інформацією та даними.

Впровадження штучного інтелекту значно збільшує обсяг інформації та даних, які можна обробляти, підкреслюючи важливість обміну інформацією в режимі реального часу. Завдяки ШІ стає можливим не тільки прискорити процес обміну даними, а й значно підвищити точність і своєчасність наданої інформації, що призводить до більш ефективного і синхронізованого управління виробничими операціями.

Як впровадити АІ в управління виробництвом вашої компанії

Щоб скористатися потенціалом штучного інтелекту в управлінні виробництвом, важливо інтегрувати систему управління виробництвом з технологією ШІ. Якщо ви ще не встановили систему управління виробництвом, варто подумати про її впровадження. Якщо ж у вас вже є система управління виробництвом, але ви не плануєте впроваджувати в неї штучний інтелект, варто подумати про зміну системи.

Впроваджуючи нову систему, вам доведеться прийняти кілька рішень:

 1. Спосіб розробки: Виберіть, чи купувати готовий системний пакет, чи вирішити розробити власне рішення.
 2. Розташування системи: Вирішіть, чи буде система управлятися локально на ваших серверах або в хмарі.
 3. Міграція даних: Розробіть стратегію переходу від поточної системи до нової.

При впровадженні нової системи управління виробництвом на основі штучного інтелекту важливо розробити функціонал збору даних, спрямований на підвищення ефективності процесів. Належна якість і цілісність даних необхідні для реалізації повного потенціалу штучного інтелекту.

Приклади управління виробництвом за допомогою ШІ

Є кілька випадків, коли управління виробництвом почалося з часткового застосування штучного інтелекту. Наприклад, використання ШІ прогресує в наступних операціях:

ШІ в процесі планування виробництва

Розробка виробничого плану – одна з найбільших проблем в управлінні виробництвом. Хоча традиційні системи управління виробництвом дозволяють організовувати, інтегрувати, обмінюватися інформацією та візуалізувати її, остаточне планування часто вимагає ручного втручання.

Наприклад, велика харчова компанія інвестувала в систему управління виробництвом на основі штучного інтелекту, використовуючи ШІ для розробки виробничих планів. Механізм, який дозволяє АІ вчитися у експертів зі штучного інтелекту. управління виробництвом, розраховує оптимізований виробничий план для цієї компанії.

Завдяки можливостям машинного навчання штучний інтелект тепер дозволяє формулювати виробничі плани з високим ступенем точності, що перевершує ручне планування. ШІ не тільки підвищує ефективність, але й привносить новий рівень точності в процес планування, що має велике значення для оптимізації виробничих процесів.

Оптимізація виробництва та управління запасами за допомогою штучного інтелекту

Багато керівників виробництва прагнуть підтримувати високі рівні запасів, щоб мінімізувати ризик дефіциту продукції та матеріалів. Така обережність, хоча і зрозуміла, може поступово збільшити операційні витрати.

Одна компанія вирішила інвестувати в систему управління виробництвом на основі штучного інтелекту, що дозволило скоротити надлишкові запаси, які були результатом людської обережності. Штучний інтелект може визначити оптимальний рівень запасів, що, в свою чергу, дозволяє визначити ідеальний обсяг виробництва та розробити ефективний виробничий графік. Завдяки використанню ШІ ця компанія змогла мінімізувати витрати, не піддаючи виробничий процес ризику дефіциту запасів.

Прогнозування попиту та адаптація планів у відповідь на зміни в навколишньому середовищі

Продажі напоїв можуть коливатися залежно від погодних умов, що ускладнює процес прогнозування попиту. Цей виробник напоїв вирішив використати штучний інтелект для покращення управління виробництвом.

У минулому прогнозуванню попиту перешкоджали зовнішні фактори, такі як погодні умови, які вимагали людського аналізу, оскільки машини не могли цього врахувати. Однак за допомогою штучного інтелекту тепер можна дозволити системі враховувати зовнішні фактори, такі як погода, при розробці виробничих планів. Завдяки ШІ планування виробництва стало більш точним і стійким до мінливих умов навколишнього середовища, що, в свою чергу, позитивно впливає на ефективність всього виробничого процесу.

Покращення контролю якості за допомогою штучного інтелекту

Процес контролю якості часто передбачає багато ручної роботи. Проблема виникає тоді, коли інспекторам важко проводити перевірки за єдиними стандартами. У випадку візуальної оцінки, наприклад, суб’єктивність неминуча, і важко повністю усунути розбіжності в оцінках. Крім того, можна не помітити браковану продукцію.

Однак є успішні кейси застосування штучного інтелекту в процесі контролю якості. В одному з них зображення, зняті камерами, порівнюються із зібраними даними критеріїв прийнятності, і штучний інтелект робить автоматичну оцінку. В результаті оцінки робляться з точністю, яка набагато перевищує можливості людського огляду. Автоматизуючи процес контролю якості, штучний інтелект не тільки покращує послідовність і точність оцінок, а й робить значний внесок у загальний рівень якості продукції.

Прогрес ШІ в управлінні виробництвом

У цьому блозі ми розповіли, як можна досягти значних змін, інтегрувавши штучний інтелект у процеси управління виробництвом, і як можна підвищити операційну ефективність цих процесів.

Управління виробництвом – надзвичайно складне завдання, що охоплює широкий спектр аспектів виробничих операцій. Вона вимагає обробки величезних обсягів інформації, а людські можливості для управління малосерійним виробництвом з високим ступенем варіативності обмежені. Як наслідок, все більше уваги приділяється системам, які інтегрують штучний інтелект в системи управління виробництвом, дозволяючи машинам оптимізувати рішення на основі всеосяжної бази даних.

 1. Автоматизація та оптимізація процесів: ШІ може автоматизувати численні виробничі процеси, скорочуючи час і помилки, пов’язані з втручанням людини. Вона також може оптимізувати процеси, визначаючи найбільш ефективні методи роботи.
 2. Прогнозування та планування: ШІ може аналізувати великі масиви історичних даних, щоб прогнозувати попит і допомагати в плануванні виробництва. Вона також може передбачати майбутні зміни в бізнес-середовищі, що дозволяє організаціям бути краще підготовленими до майбутніх викликів.
 3. Контроль якості: Як згадувалося раніше, ШІ може значно покращити процеси контролю якості, автоматично виявляючи порушення або дефекти продукції на ранній стадії виробництва.
 4. Управління запасами та ланцюгами поставок: ШІ може аналізувати дані в режимі реального часу, щоб допомогти в управлінні запасами та оптимізації ланцюга поставок, що призводить до зниження витрат і підвищення операційної ефективності.
 5. Багатовимірний аналіз і моделювання: ШІ дозволяє проводити багатовимірний аналіз виробничих даних і моделювати різні сценарії, що допомагає приймати кращі операційні рішення.
 6. Персоналізація виробництва: Штучний інтелект дає змогу здійснювати дрібносерійне та персоналізоване виробництво в більших масштабах, що дає змогу швидше адаптуватися до мінливих споживчих уподобань.
 7. Навчання та підтримка працівників: ШІ також може пропонувати навчання та підтримку працівникам у режимі реального часу, допомагаючи їм вирішувати проблеми та вдосконалювати свої навички.
 8. Інтегровані виробничі екосистеми: ШІ може підтримувати створення інтегрованих виробничих екосистем, які об’єднують різні елементи виробничого процесу, від пошуку постачальників до дистрибуції.

Впровадження штучного інтелекту в управління виробництвом відкриває двері до надзвичайних можливостей. Тепер компанії можуть досліджувати нові горизонти ефективності та інновацій, що в кінцевому підсумку призводить до підвищення продуктивності, зниження витрат і більшої задоволеності клієнтів.

5/5 - (1 vote)

Autor: Tomasz Matuszek; Dział Marketingu - Firma Gulajski