Godziny otwarcia
Godziny otwarcia Pn - Pt: 07:00 - 15:00
Adres
Adres ul. 1-go Maja 7e,
42-674 Kopienica

Przeglądy klap dymowych – Serwis

Prowadzimy profesjonalne i zgodne z przepisami przeglądy klap dymowych.

Systemy oddymiające prawidłowo zaprojektowane pod względem ilości, wielkości, rozmieszczenia na dachu, chronią pomieszczenia objęte pożarem przed zadymieniem oraz nadmiernym wzrostem temperatury ( mniejsze oddziaływanie termiczne na konstrukcję budynku) dlatego ważne są przeglądy klap dymowych oraz naprawa klap oddymiających.

Systemy oddymiania ze względu na swoje przeznaczenie muszą być 100 % sprawne podczas całego okresu użytkowania. Warunki panujące w obiektach np. kurz, zapylenie, wilgoć, mogą spowodować zmniejszenie skuteczności działania poszczególnych elementów systemu lub ich uszkodzenie.

Zarządca budynku odpowiada za sprawność systemów oddymiania:

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563, Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3, pkt.3) o brzmieniu: „Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, a także zgodnie z instrukcją ITB Nr 331 opracowaną przez Zakład Badań Ogniowych w Warszawie, dla zapewnienia niezawodnego działania systemu oddymiania klapy dymowe wraz z całym układem wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane w regularnych odstępach ustalonych przez wytwórcę.

Przeglądy klap dymowych

Oferujemy usługę serwisowania klap dymowych oraz naprawę klap oddymiających ( naprawa klap dymowych ), jednorazową lub stały nadzór ( Przeglądy klap dymowych ). Posiadamy wieloletnie doświadczenie co daje Państwu pewność że usługę wykonamy profesjonalnie i rzetelnie. Podczas przeglądu klap dymowych sprawdzamy drobiazgowo wszystkie elementy systemu oddymiania łącznie z uszczelkami, zawiasami, itp, niczego nie pomijamy.

Po przeprowadzeniu przeglądu klap sporządzany jest protokół kontroli systemu oddymiania.

Szybki Kontakt