PASMO ŚWIETLNE Z KLAPAMI PRZEWIETRZAJĄCYMI
PASMO ŚWIETLNE Z KLAPAMI PRZEWIETRZAJĄCYMI

 

WYBRANE DANE TECHNICZNE PASMA ŚWIETLNEGO

RODZAJ POKRYCIA: poliwęglan wielokomorowy

ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA: SRO lub NRO

KLASA UL1500: odporność na obciążenia skierowane w górę

KLASA DL1500: odporność na obciążenia skierowane w dół

KLASA SB300: odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim

PRODUKT WYKONANY ZGODNIE Z NORMĄ ZHARMONIZOWANĄ

PN – EN 14963:2006 / EN 14963:2006

RYSUNEK POGLĄDOWY PASMA ŚWIETLNEGO Z KLAPAMI PRZEWIETRZAJĄCYMI
RYSUNEK POGLĄDOWY PASMA ŚWIETLNEGO Z KLAPAMI PRZEWIETRZAJĄCYMI