PASMO ŚWIETLNE Z KLAPAMI DYMOWYMI
PASMO ŚWIETLNE Z KLAPAMI DYMOWYMI

 

WYBRANE DANE TECHNICZNE PASMA ŚWIETLNEGO

RODZAJ POKRYCIA: poliwęglan wielokomorowy

NAPĘD KLAPY: pneumatyczny CO2 + przewietrzanie 230V jako opcja

ROZPRZESTRZENIANIE OGNIA: SRO lub NRO

POWIERZCHNIA CZYNNA ODDYMIANIA JEDNEJ KLAPY DYMOWEJ: 1,36m2

KLASA UL1500: odporność na obciążenia skierowane w górę

KLASA DL750: odporność na obciążenia skierowane w dół

KLASA SB300: odporność na uderzenie dużym ciałem miękkim

PRODUKT WYKONANY ZGODNIE Z NORMĄ

PN – EN 14963-2006 / EN 14963-2006

RYSUNEK POGLĄDOWY PASMA ŚWIETLNEGO Z KLAPMI DYMOWYMI
RYSUNEK POGLĄDOWY PASMA ŚWIETLNEGO Z KLAPMI DYMOWYMI