Prawo budowlane uwzględnia konieczność prawidłowego zaprojektowania wyjścia na dach w przypadku budynków o co najmniej dwóch kondygnacjach nadziemnych. Oznacza to, że wyłaz dachowy jest niezbędny zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i budynkach o innym przeznaczeniu, które mają więcej niż dwie kondygnacje. Przepisy określają także minimalne wymiary tego elementu konstrukcyjnego. Wyjaśniamy, co wziąć pod uwagę podczas projektowania wyjścia na dach i jak wybrać dobry właz dachowy.

Wysokiej jakości wyłazy dachowe zakupisz w Firmie Gulajski. Pełna oferta znajduje się na stronie: https://www.gulajski.pl/wylaz_dachowy/ Oferujemy doradztwo, produkcję, projekt oraz montaż. Kontakt telefoniczny: Tel/fax.: +48 (32) 236 30 05

Ustalanie wymiarów wyłazu dachowego. Co wziąć pod uwagę
Ustalanie wymiarów wyjścia dachowego. Co wziąć pod uwagę

Wymiar powinien być dobrany tak, aby umożliwiał łatwe i bezpieczne korzystanie z niego, zarówno podczas jego otwierania i zamykania, jak i podczas wychodzenia i wchodzenia na dach. Przy wyborze wymiaru należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • Rozmiar otworu: Wymiary powinny odpowiadać rozmiarowi otworu w dachu. W przypadku, gdy element jest już zamontowany, należy zmierzyć dokładnie jego rozmiar i dobrać produkt o odpowiadających wymiarach.
  • Rozmiar osoby korzystającej z wyjścia: Powinny uwzględniać rozmiar i wagę osoby, która będzie korzystać z wyjscia na dach. Powinien być wystarczająco szeroki i długi, aby umożliwić łatwe wejście i wyjście na dach.
  • Bezpieczeństwo: Wymiar powinien umożliwiać bezpieczne korzystanie z niego. Powinien być odpowiednio wytrzymały i stabilny, aby zapobiec przypadkowemu uszkodzeniu lub przesunięciu podczas użytkowania.
  • Przepisy i normy: Wymiar powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania.
  • Przeznaczenie budynku: Wymiar powinien być dostosowany do przeznaczenia budynku oraz rodzaju wykonywanych prac na dachu. W przypadku budynków przemysłowych lub komercyjnych, powinien być odpowiednio duży, aby umożliwić łatwe przemieszczanie się pracowników i sprzętu.

W jakim celu montuje się wyjście na dach?

Wyłazy dachowe montuje się w celu umożliwienia łatwego wyjścia na dach. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzanie niezbędnych przeglądów i napraw poszycia dachowego, a także dokonywanie prac związanych z czyszczeniem przewodów kominowych , frezowaniem komina, i innych czynności np. prac instalacyjnych na dachu. Urządzenie takie jest niezbędne w przypadku budynków mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, a także budynków wielomieszkaniowych i budynków użyteczności publicznej, jednak przepisy dotyczące jego usytuowania oraz dodatkowych wymogów bezpieczeństwa nieco się różnią.

Wybór włazu dachowego uwzględnia m.in. kąt nachylenia dachu oraz rodzaj materiału, z którego został on wykonany. Właz powinien gwarantować bezpieczne wyjście na dach oraz zapewniać komfort podczas użytkowania. Nie mniej ważne są jego parametry np. stopień szczelności oraz odporność na działanie czynników środowiskowych. Minimalne, dopuszczone wymiary włazu dachowego to 0,8 m x 0,8 m. W przypadku wejścia na dach przez drzwi – rozwiązanie to często stosowane jest w budynkach wielomieszkaniowych – wyłaz dachowy musi być znacznie większy. W tym przypadku optymalne wymiary to: 0,8 m szerokości i 1,9 m wysokości. Wymiary włazu dachowego należy więc uzależnić od jego rodzaju. Mniejsze włazy na dach znajdują zastosowanie jako wejście na dach bezpośrednio z pomieszczeń mieszkalnych lub strychu. Włazy większe, czyli drzwi stosowane są w przypadku wejścia z klatki schodowej, jednak i w tym przypadku możliwe jest zastosowanie włazu o wymiarach 0,8 m na 0,8 m. Na dachach o znacznym nachyleniu niezbędnym uzupełnieniem włazu dachowego są akcesoria, które umożliwiają bezpieczne prowadzenie napraw, czyszczenia komina oraz prac instalacyjnych. To samo tyczy się dachów z materiałów kruchych.

Właz dachowy może znajdować się na klatce schodowej lub na strychu bądź poddaszu, także mieszkalnym. To, gdzie jest on usytuowany, ma znaczenie dla wyboru rodzaju włazu, bo różne produkty cechuje m.in. odmienny wygląd oraz funkcjonalność, która uwzględnia np. możliwość doświetlenia pomieszczenia. Oferujemy wysokiej jakości włazy dachowe poliwęglanowe do dachów płaskich, które cechuje zastosowanie rozwiązań ułatwiających korzystanie z wyjścia na dach np. sprężyn gazowych oraz doskonała szczelność.

Jakie wymiary powinno mieć wyjście na dach?

Wymiary wyjścia na dach powinny być dostosowane do obowiązujących w Polsce przepisów budowlanych i przeciwpożarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r., minimalna szerokość powinna wynosić 800 mm, a minimalna wysokość powinna wynosić 1000 mm. Większe wymiary są dopuszczalne, ale nie są wymagane przez przepisy.

Wymiary powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi oraz przeciwpożarowymi w Polsce. Zgodnie z normą PN-B-02361:2010, minimalna powierzchnia powinna wynosić co najmniej 0,60 m², a minimalne wymiary powinny wynosić 60 cm x 100 cm.

Jeśli ma być wykorzystywany do celów ewakuacyjnych, to powinien spełniać dodatkowe wymagania przepisów przeciwpożarowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, minimalna powierzchnia dachowego wykorzystywanego jako droga ewakuacyjna powinna wynosić 1,20 m², a minimalne wymiary to 80 cm x 150 cm. Dodatkowo, wyjście takie musi być wyposażony w drabinę lub schody prowadzące na dach oraz w poręcze zabezpieczające przed upadkiem.

Wymiary powinny być dostosowane do ilości osób, które będą z niego korzystać. W przypadku elementu wykorzystywanego jako droga ewakuacyjna, minimalna powierzchnia powinna zapewnić swobodne poruszanie się co najmniej dwóm osobom jednocześnie.