świetliki dachowe
świetliki dachowe
świetliki dachowe
www.gulajski.pl
świetliki dachowe
www.gulajski.pl
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
GULAJSKI - świetliki i klapy
www.gulajski.pl
www.gulajski.pl
www.gulajski.pl
www.gulajski.pl
www.gulajski.pl
www.gulajski.pl
www.gulajski.pl
www.gulajski.pl

Przeglądy klap dymowych

Systemy oddymiające prawidłowo zaprojektowane pod względem ilości, wielkości, rozmieszczenia na dachu, chronią pomieszczenia objęte pożarem przed zadymieniem oraz nadmiernym wzrostem temperatury ( mniejsze oddziaływanie termiczne na konstrukcję budynku).

Tym samym kontrolują i ograniczają przemieszczanie się dymu pomiędzy przestrzenią objętą pożarem, a strefami przyległymi, zapewniając odpowiednie warunki do ewakuacji ludzi oraz pracy ekip ratowniczych. Dzięki zastosowaniu klap oddymiających istnieje możliwość wydłużenia dróg ewakuacyjnych oraz obniżenie klasy odporności ogniowej budynku.

 

Systemy oddymiania ze względu na swoje przeznaczenie muszą być 100 % sprawne podczas całego okresu użytkowania. Warunki panujące w obiektach np. kurz, zapylenie, wilgoć, mogą spowodować zmniejszenie skuteczności działania poszczególnych elementów systemu lub ich uszkodzenie.

 

Zarządca budynku odpowiada za sprawność systemów oddymiania.

Powołując się na Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563,

Rozdział 1 „Przepisy ogólne” § 3, pkt.3)   o brzmieniu: „Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”, a także zgodnie z  instrukcją ITB Nr 331 opracowaną przez

Zakład Badań Ogniowych w Warszawie, dla zapewnienia niezawodnego działania systemu oddymiania klapy dymowe wraz z całym układem wyzwalania muszą być sprawdzane przez specjalistę pod względem sprawności działania  i gotowości eksploatacyjnej oraz konserwowane i ewentualnie naprawiane w regularnych  odstępach ustalonych przez wytwórcę.

 

Oferujemy usługę serwisowania klap dymowych jednorazową lub stały nadzór. Posiadamy wieloletnie doświadczenie co daje Państwu pewność że usługę wykonamy profesjonalnie i rzetelnie. Podczas przeglądu sprawdzamy drobiazgowo wszystkie elementy systemu oddymiania łącznie z uszczelkami, zawiasami, itp, niczego nie pomijamy.

 

Po przeprowadzeniu przeglądu sporządzany jest protokół kontroli systemu oddymiania.

 

 

Firma „GULAJSKI” ® Rafał Gulajski
42-674 Kopienica, ul. 1-go Maja 7e gm. Zbrosławice woj. Śląskie - Śląsk
Tel. (32)236 30 05, Tel. (32)720 63 91, Fax. (32)441 63 99

Firma "GULAJSKI" ® Rafał Gulajski - Świetliki Rurowe | Świetliki dachowe | Okna oddymiające | Klapy Dymowe | Pasma Świetlne | Wyłazy Dachowe | Oddymianie